Klubbinformation

Sundsvalls fotoklubb är sedan starten 1942 den största klubben i det mellannorrländska distriktet, MND, som klubben tillhör. Vi är också medlemmar i Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF.

Klubbens målsättning är, i korthet, att i trevlig samvaro stimulera varandra till aktivt och kreativt bildskapande med högsta möjliga bildkvalitet efter vars och ens förmåga och utrustning.

Vi är för närvarande cirka 70 medlemmar, och vi välkomnar många fler foto- och bildintresserade!

Klubben deltar med stor framgång i tävlingar både på distrikts- och riksnivå. För att stimulera bildskapandet har vi också olika tävlingar inom klubben i tre olika klasser: svartvitt, färg på papper och digitalt. Mer information om våra tävlingar hittar du här.

Vi har träffar som regel den första måndagen varje månad, från september till april, med olika program. Vi träffas normalt sett i Bosvedjan, Bågevägen 59E i Sundsvall, mötestid 19.00. Mer information om våra medlemsmöten hittar du här. Vi erbjuder också alltid ett digitalt alternativ att delta via Zoom, på samma dag och tid som normalt.

Årsavgiften är från och med medlemsåret 2019 250:- för helbetalande medlem och 100:- för familjemedlem och studerande. Betalas in på plusgiro 32 97 82 – 7. Nya medlemmar efter 1:a juni betalar i januari.

Vill du komma i kontakt med oss så använd gärna kontaktformuläret som du hittar här.

Vi önskar dig välkommen i klubbgemenskapen!

Sundsvalls fotoklubb