Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Sundsvalls fotoklubb

Sundsvalls fotoklubb (SFK) är en ideell förening som består av medlemmar, som i verksamheten bedriver konstnärlig fotografi samt fotografisk journalistik. SFK har enligt Europiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data protection Regulation), set över hur vi behandlar våra medlemmars personuppgifter samt i vilket syfte de sparas och eventuellt arkiveras.

SFK värnar om att medlemmarna är trygga med vilken information vi hanterar i föreningen och varför vi hanterar vissa personuppgifter. Vi är helt öppen med vilka uppgifter vi har i våra register och vi använder samt om vi eventuellt delar eller publicerar dessa uppgifter. SFK är medlem i Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF. RFS anser att ”den svenska fotografins historia är viktig”. Av denna anledning publiceras även hos SFK historiskt värdefull information publikt på SFK:s hemsida.

SFK inhämtar sina medlemmars godkännande av personuppgiftshanteringen vid varje tillfälle personuppgifter behövs för att så långt som möjligt efterleva GDPR.
SFK har följande register:
• Adress- telefon- & E-postregister: (Endast internt åtkomliga inom SKF styrelse.)
• Organisationer/Företag inkl. tillhörande kontaktpersoner
• Uppgift om inbetalda medlemsavgifter
• Uppgifter av medlemmars inköp via föreningen, t.ex. årsböcker

Personuppgiftsansvarig… : Sundsvalls fotoklubb
Dataskyddsombud……….. : Orförande
Personuppgiftsbiträden… : Styrelsen
Om ni har frågor gällande vår Personuppgiftspolicy, kontakta oss gärna via mail: sekreterare@sundsvallsfotoklubb.se