Tävlingsprogram och bestämmelser

Här beskrivs tävlingsprogram och bestämmelser för klubbens interna tävlingar.

I våra interna tävlingar så deltar man i olika klasser beskriven i tabellen längre ned på sidan. För att underlätta för administrationen av tävlingar så uppmanar vi att läsa instruktionerna noga. Extra viktigt är att bilderna märks korrekt enligt instruktion för respektive tävling och att de lämnas in före utsatt senast tidpunkt för inlämning. Kontakta tävlingsansvarig i god tid innan utsatt tidpunkt för inlämning om du behöver hjälp, klicka här för att se vem i styrelsen som är tävlingsansvarig.

Allmänna frågor och svar

Får samma bild lämnas in flera gånger?
Det finns inga uttalade regler i frågan om samma bild kan lämnas in flera gånger till RIFO & DIFO.

Enligt styrelsens mening är det OK att skicka samma bild till både DIFO & RIFO hur många gånger som helst så länge den inte har blivit uttagen och premierad. Det är ju bara uttagna bilder som offentliggörs och visas.

Det är skillnad i de interna klubbtävlingarna där alla ser alla bilder, inte bara juryn, då är reglerna sådana att inte tävla med samma bild mer än en gång för att stimulera produktion av nya bilder.

Vad händer om jag lämnar in felaktigt?
Vi hoppas på överseende att vi inte kommer acceptera felmärkta/omärkta bilder, bilder i fel format, bilder med fel namn (digital inlämning) eller att bilden lämnats in efter utsatt tidpunkt då det skapar stor administrativ börda för tävlingsansvariga. Kontakta tävlingsansvarig i god tid innan utsatt tidpunkt för inlämning om du behöver hjälp med instruktionerna, klicka här för att se vem i styrelsen som är tävlingsansvarig.

Vad händer om en bild skadas eller tappas bort?
SFK kommer att handha de insända bilder med största omsorg men kan inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.

Bildklasser och generella bestämmelser

  KLASSINDELNING AV BILDER
Klass       A Påsiktsbild=pappersbild/print/utskrift: monokrom /svartvit/ får endast innehålla en färgton. DIA har nu utgått som självständig klass i klubben och både DIFO och RIFO men att skanna in eller digitalt fota av dia eller negativ för framställning av påsiktsbild eller digital visning är OK.
Klass C Påsiktsbild=pappersbild/Print/utskrift: i färg,
Klass D Digital inlämning, färg eller monokrom/svartvit
    GENERELLA BESTÄMMELSER
Klass A & C Påsiktsbilder framställda med valfri fotografisk teknik.
Klass D Alla digitala bilder som skall visas på klubben bör du spara i max bredd 1920 pixlar, max höjd 1080 pixlar och högsta JPG kvalité.Vi rekommenderar att nyttja max formatet i endera riktningen för att få bästa möjliga kvalité på din bild vid visning i digital projektion

Märkning av bilder

Det är viktigt att dina bilder märks på ett tydligt sätt för att säkra att rätt bild kopplas ihop med rätt fotograf men också för att underlätta administrationen av tävlingarna. (Notera att för tävlingar utanför klubben (RIFO/DIFO) kan andra märkningsregler gälla)  Generellt gäller följande regler för märkning av bilder i klubbens interna tävlingar:

Bilderna märks med [Klass] [Förnamn] [Efternamn] [löpnummer 01-x].  Löpnummer beror på antal bilder du lämnar in. Max antal bilder tillåtna specificeras i beskrivningen för den specifika tävlingen längre ner på sidan. Observera att bildtitel ej är tillåten på denna märkning.

Exempel: Om du heter Stina Persson och lämnar in en påsiktsbild i klass A så ska första bilden märkas med ”A Stina Persson 01” och andra bilden ska märkas med ”A Stina Persson 02” osv. De digitala kopiorna som skickas i samband med tävlingen namnges då med ”A Stina Persson 01.jpg”, ”A Stina Persson 02.jpg” osv.

Exempel: Om du heter Åke Larsson och lämnar i digital bild i klass D så ska första bilden namnges med ”D Åke Larsson 01.jpg” och andra bilden ska namnges med ”D Åke Larsson 02.jpg” osv. 

Vårtävling

Inlämning Som regel vid månadsmötet i mars.
Typ av tävling Enbildsbedömning, fritt motivområde, ingen avgift.
Antal bilder Tre bilder får lämnas i vardera klassen.

A. Monokrom påsikt

Påsiktsbild monteras på kartong, max storlek 50 x 70 cm. inkl. eventuell passepartout. Bilderna märks med ditt namn och bildnummer, 01, 02, 03 ej bildtitel.

Exempel: Om du heter Stina Persson så ska första bilden märkas med ”A Stina Persson 01” och andra bilden märkas med ”A Stina Person 02” osv.

OBS! Skicka även in en digital kopia av påsiktsbilderna (om du har) döpt till:
A (klass) ditt Förnamn Efternamn och nummer 01, 02, 03

Exempel: Om du heter Stina Persson så ska första bildens fil heta ”A Stina Persson 01.jpg” och andra bildens fil heta ”A Stina Persson 02.jpg” osv.

Detta för att underlätta och att få bästa kvalité vid visning och presentationen av tävlingen.

De digitala kopiorna av påsiktsbilderna skickas till anvisad plats eller mailas till tavling@sundsvallsfotoklubb.se 

C. Färg påsikt

Påsiktsbild monteras på kartong, max storlek 50 x 70 cm. inkl. eventuell passepartout. Bilderna märks med ditt namn och bildnummer, 01, 02, 03 ej bildtitel.

Exempel: Om du heter Stina Persson så ska första bilden märkas med ”C Stina Persson 01” och andra bilden märkas med ”C Stina Persson 02” osv.

OBS! Skicka även in en digital kopia av påsiktsbilderna (om du har) döpt till

C (klass) ditt Förnamn och Efternamn och nummer 01, 02, 03

Exempel: Om du heter Stina Persson så ska första bildens fil heta ”C Stina Persson 01.jpg” och andra bildens fil heta ”C Stina Persson 02.jpg” osv.

De digitala kopiorna av påsiktsbilderna skickas till anvisad plats eller mailas till tavling@sundsvallsfotoklubb.se

D. Digital bild

För projektion, färg eller monokrom.

Max bredd 1920 pixlar, max höjd 1080 pixlar och högsta JPG kvalité.

Bildfilerna döps till D (klass) ditt Förnamn och Efternamn och nummer 01, 02, 03.

Exempel: Om du heter Stina Persson så ska första bildens fil heta ”D Stina Persson 01.jpg” och andra bildens fil heta ”D Stina Persson 02.jpg” osv.

Bilderna skickas till anvisad plats eller mailas till tavling@sundsvallsfotoklubb.se

Bedömning

Utomstående jury väljer ut, rangordnar och lämnar kritik på de 10 främsta bilderna i varje klass.

Utmärkelser

De tre främsta bilderna i vardera klassen premieras med diplom, som delas ut vid månadsmötet i april.

OBS! Inlämnade bilder får ej ha deltagit i tidigare vår- eller hösttävlingar eller varit uttagna i tidigare DIFO- eller RIFO-utställningar.

Utfallet av tävlingen ligger är del i valet av årets  ”klubbmästare”

Hösttävling

Inlämning Som regel vid månadsmötet i oktober.
Typ av tävling Enbildsbedömning, fritt motivområde, ingen avgift.
Antal bilder Tre bilder får lämnas i vardera klassen.

A. Monokrom påsikt

Påsiktsbild monteras på kartong, max storlek 50 x 70 cm. inkl. eventuell passepartout. Bilderna märks med ditt namn och bildnummer, 01, 02, 03 ej bildtitel.

Exempel: Om du heter Stina Persson så ska första bilden märkas med ”A Stina Persson 01” och andra bilden märkas med ”A Stina Persson 02” osv.

OBS! Skicka även in en digital kopia av påsiktsbilderna (om du har) döpt till

A (klass) ditt Förnamn och Efternamn och nummer 01, 02, 03

Exempel: Om du heter Stina Persson så ska första bildens fil heta ”A Stina Persson 01.jpg” och andra bildens fil heta ”A Stina Persson 02.jpg” osv.

De digitala kopiorna av påsiktsbilderna skickas till anvisad plats eller mailas till tavling@sundsvallsfotoklubb.se

C. Färg påsikt

Påsiktsbild monteras på kartong, max storlek 50 x 70 cm. inkl. eventuell passepartout. Bilderna märks med ditt namn och bildnummer, 01, 02, 03 ej bildtitel

Exempel: Om du heter Stina Persson så ska första bilden märkas med ”C Stina Persson 01” och andra bilden märkas med ”C Stina Persson 02” osv.

OBS! Skicka även in en digital kopia av påsiktsbilderna (om du har) döpt till

C (klass) ditt Förnamn och Efternamn och nummer 01, 02, 03

Exempel: Om du heter Stina Persson så ska första bildens fil heta ”C Stina Persson 01.jpg” och andra bildens fil heta ”C Stina Persson 02.jpg” osv.

De digitala kopiorna av påsiktsbilderna skickas till anvisad plats eller mailas till tavling@sundsvallsfotoklubb.se

D. Digital bild

För projektion, färg eller monokrom.

Max bredd 1920 pixlar, max höjd 1080 pixlar och högsta JPG kvalité.

Bildfilerna döps till D (klass) ditt Förnamn och Efternamn och nummer 01, 02, 03.
Exempel:
Om du heter Stina Persson så ska första bildens fil heta ”D Stina Persson 01.jpg” och andra bildens fil heta ”D Stina Persson 02.jpg” osv.

Bilderna mailas till tavling@sundsvallsfotoklubb.se

Bedömning

Utomstående jury väljer ut, rangordnar och lämnar kritik på de 10 främsta bilderna i varje klass.

Utmärkelser

De tre främsta bilderna i vardera klassen premieras med diplom, som delas ut vid månadsmötet i april.

OBS! Inlämnade bilder får ej ha deltagit i tidigare vår- eller hösttävlingar eller varit uttagna i tidigare DIFO- eller RIFO-utställningar.

Utfallet av tävlingen ligger är del i valet av årets  ”klubbmästare”

Kollektionstävling

Inlämning
Som regel vid första mötet i september. Inlämning vid uppmaning i kallelsen.

Typ av tävling
Kollektion
med en intern bedömning och omröstning av bästa kollektion. Medlemmarna röstar på kollektionerna enligt följande poängsystem. 1:an ges 3 poäng, 2:an får 2 poäng och 3:an får 1 poäng. Vinnarkollektionen är den med högst totala summa.

Klass
Klass A,
monokrom och/eller C, färgbild. Antal bilder 3-5 påsikt i valfri storlek och presentation.

Vad menas med ”kollektion”?

”En kollektion består av ett antal bilder som tillsammans berättar mer än enstaka bild. Varje bild bör hålla hög individuell kvalitet och helst samverka med övriga bilder till en harmonisk helhet.”

Bilderlådan

Inlämning
Vid uppmaning i kallelsen.

Typ av tävling
Fritt motivområde

Klass
Klass D, Digital inlämning.

Digital bild max bredd 1920 pixlar, max höjd 1080 pixlar och högsta JPG kvalité.

Bildfilerna döps till ditt Förnamn och Efternamn och numreras 01, 02, 03 osv. .
Exempel:
Om du heter Stina Persson så ska första bildens fil heta ”Stina Persson 01.jpg” och andra bildens fil heta ”Stina Persson 02.jpg” osv.

Instruktioner hur du skickar bilderna till styrelsen kommer beskrivas i kallelse till månadsmöte.

Antal bilder
Max antal bilder per deltagare anges i kallelsen

Startavgift
5:-  per bild

Bedömning

Enbildsbedömning, utslagstävling, en fotografisk lek.

Huvudsyftet med ”tävlingen” är att här kan alla, anonymt om så önskas, visa och testa reaktionerna på sina bilder och prova nya annorlunda bildidéer. Samtliga bilder visas i projektion, två bilder ställ mot varandra och diskuteras av mötesdeltagarna med syfte att genom argument för och emot, eventuell omröstning, välja vilken av bilderna som skall gå vidare i ”tävlingen” eller slås ut.

Det är således ett djupt orättvist system och kan därför inte betraktas som rättvis tävling. Till slut återstår tre st. bilder som rangordnas 1, 2, 3.

För den inkomna startavgiften skall trisslotter köpas. Ojämnt överskott tillfaller klubbkassan. Vid vinst på skraplott gäller att om vinsten är högst 500:- tillfaller allt klubbkassan.

Är vinsten högre än 500:- tillfaller 500:- klubbkassan medan överskjutande del av vinsten tillfaller pristagarna i ”Bilderlådan” enligt följande fördelning. 1:an får 60 % av vinsten. 2:an får 25 % av vinsten. 3:an får 15 % av vinsten Ordförande köper lotterna snarast efter klubbmötet och som skall skrapas vid nästkommande månadsmöte.

Bilderlådan ger en fin möjlighet att visa egna och få se andras bilder, diskutera och få anonymt få konstruktiv kritik på bilderna.

Utmärkelser

Fotograf som har turen att placera en bild bland de tre första har förutom evig ära och berömmelse också chansen att vinna pengar både till sig själv och klubben.

Klubbmästare

År 2005 beslutades att varje år utse en Klubbmästare i Sundsvalls Fotoklubb. Klubbmästaren erhåller en graverad guldplakett vid årsmötet.

Grundkravet för att göra sig förtjänt av plaketten är i första hand den sammanlagt bästa placeringen i klubbens interna tävlingar, RTÄVLINGEN och HÖSTTÄVLINGEN.

Enligt poängfördelningen

Vårtävlingen Hösttävlingen
1:a/ 5 1:a/ 5
2:a/ 4 2:a/ 4
3:a/ 3 3:a/ 3
4:a/ 2 4:a/ 2
5:a/ 1 5:a/ 1

Vid delad poäng avgör juryns rangordning av bilder i första hand hösttävlingens tre klasser och i andra hand juryn rangordning av bilder i vårtävlingens tre klasser.

Om mot förmodan, fortfarande lika, gäller därefter turordningen

DIFO 1 poäng för varje uttagen bild, därefter RIFO 2 poäng för antagen kollektion A därefter B, därefter 1 poäng för antagen bild i Digitalsalongen därefter Bildexpo.

Förutom ovanstående tävlingsprogram kan tillfälliga tävlingar utlysas med särskilda regler. Det är styrelsens förhoppning att så många medlemmar som möjligt deltar i tävlingarna vilkas huvudsyfte är att alla skall få möjlighet att se bra bilder. Tävlingsmomentet sporrar till ansträngning att göra så bra bilder som möjligt samt stimulera till kreativt bildskapande.

Begrepp

Sundsvalls FotoKlubb. SFtillhör MellanNorrländska Distriktet, förkortat MND och är medlem i Riksförbundet Svensk Fotografi, förkortat RSF.

DIstriktsFOtoutställningen förkortas DIFO. RIksFOtoutställningen förkortades tidigare RIFO. Är idag en del av Riksfototräffen som anordnas årligen.

Senast uppdaterad

Tävlingsreglerna antogs 2014 och reviderades 2016 avseende poängberäkningen för Hösttävlingen. Mindre revidering för att göra namngivning mer konsekvent gjordes 2023 plus fler exempel och frågor/svar för att underlätta för medlemmarna.

/Styrelsen