Tävlingsprogram och -bestämmelser

Tävlingsprogram och bestämmelser från 2014 för klubbens interna fototävlingar

KLUBBENS INTERNA KLASSINDELNING
Klass       A Påsiktsbild=pappersbild/print/utskrift: monokrom /svartvit/ får endast innehålla en färgton. DIA har nu utgått som självständig klass i klubben och både DIFO och RIFO men att skanna in eller digitalt fota av dia eller negativ för framställning av påsiktsbild eller digital visning är OK.
Klass C Påsiktsbild=pappersbild/Print/utskrift: i färg,
Klass D Digital inlämning, färg eller monokrom /svartvit/
GENERELLA BESTÄMMELSER  FÖR  DE INTERNA  KLUBBTÄVLINGARNA
  Klass A & C Påsiktsbilder framställda med valfri fotografisk teknik.
Bilderna SKALL vara monterade på kartong med max 50 x 70 cm bildsida, inklusive eventuell passepartout.
Klass D Alla digitala bilder som skall visas på klubben bör du spara i max bredd 1920 pixlar, max höjd 1080 pixlar och högsta JPG kvalité.

Utnyttja max formatet i endera riktningen för att få bästa möjliga kvalité på din bild vid visning i digital projektion.

Alla bilder SKALL vara märkta enligt respektive tävlings bestämmelser.

VÅRTÄVLINGEN:

Inlämning                                   Som regel vid månadsmötet i mars.

Typ av tävling                            Enbildsbedömning, fritt motivområde, ingen avgift.

Antal bilder                                Tre bilder får lämnas i vardera klassen.

 A. Monokrom påsikt.

Påsiktsbild monteras på kartong, max storlek 50 x 70 cm. inkl. eventuell passepartout. Bilderna märks med ditt namn och bildnummer, 01, 02, 03 ej bildtitel.

OBS! Skicka även in en digital kopia av påsiktsbilderna (om du har) döpt till

A (klass) ditt Förnamn Efternamnets begynnelsebokstav och nummer 01, 02, 03

C. Färg påsikt.

Påsiktsbild monteras på kartong, max storlek 50 x 70 cm. inkl. eventuell passepartout. Bilderna märks med ditt namn och bildnummer, 01, 02, 03 ej bildtitel.

OBS! Skicka även in en digital kopia av påsiktsbilderna (om du har) döpt till

C (klass) ditt Förnamn och Efternamnets begynnelsebokstav och nummer 01, 02, 03

De digitala kopiorna av påsiktsbilderna mailas till tavling@sundsvallsfotoklubb.se

Detta för att underlätta och att få bästa kvalité vid visning och presentationen av tävlingen.

D. Digital bild.

för projektion, färg eller monokrom,

Max bredd 1920 pixlar, max höjd 1080 pixlar och högsta JPG kvalité.

Bildfilerna döps till D (klass) ditt Förnamn och Efternamnets begynnelsebokstav och nummer 01, 02, 03.

Bilderna mailas till tavling@sundsvallsfotoklubb.se

Bedömning
Utomstående jury väljer ut, rangordnar och lämnar kritik på de 10 främsta bilderna i varje klass.

Utmärkelser
De tre främsta bilderna i vardera klassen premieras med diplom, som delas ut vid månadsmötet i april.

Inlämnade bilder får ej ha deltagit i tidigare vår- eller hösttävlingar eller varit uttagna i tidigare DIFO- eller RIFO-utställningar.

Utfallet av tävlingen ligger är del i valet av årets  ”klubbmästare”

HÖSTTÄVLINGEN:

Inlämning:                                  Som regel vid månadsmötet i oktober

Typ av tävling                            Enbildsbedömning, fritt motivområde, ingen avgift.

Antal bilder                                Tre bilder får lämnas i vardera klassen.

 A. Monokrom påsikt.

Påsiktsbild monteras på kartong, max storlek 50 x 70 cm. inkl. eventuell passepartout. Bilderna märks med ditt namn och bildnummer, 01, 02, 03 ej bildtitel.

OBS! Skicka även in en digital kopia av påsiktsbilderna (om du har) döpt till

A (klass) ditt Förnamn och Efternamnets begynnelsebokstav och nummer 01, 02, 03

C. Färg påsikt.

Påsiktsbild monteras på kartong, max storlek 50 x 70 cm. inkl. eventuell passepartout. Bilderna märks med ditt namn och bildnummer, 01, 02, 03 ej bildtitel

OBS! Skicka även in en digital kopia av påsiktsbilderna (om du har) döpt till

C (klass) ditt Förnamn och Efternamnets begynnelsebokstav och nummer 01, 02, 03

De digitala kopiorna av påsiktsbilderna mailas till tavling@sundsvallsfotoklubb.se

Detta för att underlätta och att få bästa kvalité vid visning och presentationen av tävlingen.

D. Digital bild.

för projektion, färg eller monokrom

Max bredd 1920 pixlar, max höjd 1080 pixlar och högsta JPG kvalité.

Bildfilerna döps till D (klass) ditt Förnamn och Efternamnets begynnelsebokstav och nummer 01, 02, 03.

Bilderna mailas till tavling@sundsvallsfotoklubb.se

Bedömning
Utomstående jury väljer ut, rangordnar och lämnar kritik på de 10 främsta bilderna i varje klass.

Utmärkelser
De tre främsta bilderna i vardera klassen premieras med diplom, som delas ut vid månadsmötet i april.

Inlämnade bilder får ej ha deltagit i tidigare vår- eller hösttävlingar eller varit uttagna i tidigare DIFO- eller RIFO-utställningar.

Utfallet av tävlingen ligger är del i valet av årets  ”klubbmästare”

SFK kommer att handha de insända bilderna med största omsorg, men kan inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.

KOLLEKTIONSTÄVLING:

Inlämning
Som regel vid första mötet i september. Inlämning vid uppmaning i kallelsen.

Typ av tävling
Kollektion
med en intern bedömning och omröstning av bästa kollektion. Medlemmarna röstar på kollektionerna enligt följande poängsystem. 1:an ges 3 poäng, 2:an får 2 poäng och 3:an får 1 poäng. Vinnarkollektionen är den med högst totala summa.

Klass
Klass A,
monokrom och/eller C, färgbild. Antal bilder 3-5 påsikt i valfri storlek och presentation.

Vad menas med ”kollektion”?

”En kollektion består av ett antal bilder som tillsammans berättar mer än enstaka bild. Varje bild bör hålla hög individuell kvalitet och helst samverka med övriga bilder till en harmonisk helhet.”

BILDERLÅDAN:

Inlämning
Vid uppmaning i kallelsen.

Typ av tävling
Fritt motivområde

Klass
Klass D, Digital inlämning.

Digital bild max bredd 1920 pixlar, max höjd 1080 pixlar och högsta JPG kvalité.

Bildfilerna döps till ditt FÖRNAMN och Efternamnets begynnelsebokstav och numreras 01, 02, 03 osv. Lagra bilderna på ett USB-minne i särskild mapp ”Bilderlådan” som enbart innehåller visningsbilderna för att det ska gå fort att ladda in bilderna för visning.

Antal bilder
Max antal bilder per deltagare anges i kallelsen

Startavgift
5:-  per bild

Bedömning
Enbildsbedömning, utslagstävling, en fotografisk lek.

Huvudsyftet med ”tävlingen” är att här kan alla, anonymt om så önskas, visa och testa reaktionerna på sina bilder och prova nya annorlunda bildidéer. Samtliga bilder visas i projektion, två bilder ställ mot varandra och diskuteras av mötesdeltagarna med syfte att genom argument för och emot, eventuell omröstning, välja vilken av bilderna som skall gå vidare i ”tävlingen” eller slås ut.

Det är således ett djupt orättvist system och kan därför inte betraktas som rättvis tävling. Till slut återstår tre st. bilder som rangordnas 1, 2, 3.

För den inkomna startavgiften skall trisslotter köpas. Ojämnt överskott tillfaller klubbkassan. Vid vinst på skraplott gäller att om vinsten är högst 500:- tillfaller allt klubbkassan.

Är vinsten högre än 500:- tillfaller 500:- klubbkassan medan överskjutande del av vinsten tillfaller pristagarna i ”Bilderlådan” enligt följande fördelning. 1:an får 60 % av vinsten. 2:an får 25 % av vinsten. 3:an får 15 % av vinsten Ordförande köper lotterna snarast efter klubbmötet och som skall skrapas vid nästkommande månadsmöte.

Bilderlådan ger en fin möjlighet att visa egna och få se andras bilder, diskutera och få anonymt få konstruktiv kritik på bilderna.

Utmärkelser
Fotograf som har turen att placera en bild bland de tre första har förutom evig ära och berömmelse också chansen att vinna pengar både till sig själv och klubben.


Får samma bild lämnas in flera gånger?

Det finns inga uttalade regler i frågan om samma bild kan lämnas in flera gånger till RIFO & DIFO.

Enligt styrelsens mening är det OK att skicka samma bild till både DIFO & RIFO hur många gånger som helst så länge den inte har blivit uttagen och premierad. Det är ju bara uttagna bilder som offentliggörs och visas.

Det är skillnad i de interna klubbtävlingarna där alla ser alla bilder, inte bara juryn, då är praxis att inte tävla med samma bild mer än en gång för att stimulera produktion av nya bilder.

Sundsvalls FotoKlubb. SFtillhör MellanNorrländska Distriktet, förkortat MND och är medlem i Riksförbundet Svensk Fotografi, förkortat RSF.

DIstriktsFOtoutställningen förkortas DIFO. RIksFOtoutställningen förkortades tidigare RIFO. Är idag en del av Riksfototräffen som anordnas årligen.

År 2005 beslutades att varje år utse en Klubbmästare i Sundsvalls Fotoklubb. Klubbmästaren erhåller en graverad guldplakett vid årsmötet.

Grundkravet för att göra sig förtjänt av plaketten är i första hand den sammanlagt bästa placeringen i klubbens interna tävlingar, RTÄVLINGEN och HÖSTTÄVLINGEN.

Enligt poängfördelningen

Vårtävlingen Hösttävlingen
1:a/ 5 1:a/ 5
2:a/ 4 2:a/ 4
3:a/ 3 3:a/ 3
4:a/ 2 4:a/ 2
5:a/ 1 5:a/ 1

Vid delad poäng avgör juryns rangordning av bilder i första hand hösttävlingens tre klasser och i andra hand juryn rangordning av bilder i vårtävlingens tre klasser.

Om mot förmodan, fortfarande lika, gäller därefter turordningen

DIFO 1 poäng för varje uttagen bild, därefter RIFO 2 poäng för antagen kollektion A därefter B, därefter 1 poäng för antagen bild i Digitalsalongen därefter Bildexpo.

Förutom ovanstående tävlingsprogram kan tillfälliga tävlingar utlysas med särskilda regler. Det är styrelsens förhoppning att så många medlemmar som möjligt deltar i tävlingarna vilkas huvudsyfte är att alla skall få möjlighet att se bra bilder. Tävlingsmomentet sporrar till ansträngning att göra så bra bilder som möjligt samt stimulera till kreativt bildskapande.

Tävlingsreglerna antogs 2014 och reviderades 2016 avseende poängberäkningen för Hösttävlingen.

/Styrelsen