Tävlingar

Som medlem kan du deltaga i både interna tävlingar som klubben har eller på disktrikts och nationell nivå.

Är du medlem och tävlingssugen? Här kan du ladda ner tävlingsbestämmelser för klubbens alla tävlingar inklusive Rifo och Difo tävlingarna.

Följande tävlingar brukar klubben ställa upp i. Du kan även se resultaten för varje tävling fördelat per år genom att följa denna länk.

Tävlingar för klubbens medlemmar
SFK Vårtavlingen Intern klubbtävling som hålls på våren. Extern jury.
SFK Hösttävlingen Intern klubbtävling som hålls på hösten. Extern jury.
SFK Kollektions-tävlingen Intern klubbtävling för kollektioner som hålls första klubbmötet efter sommaruppehållet. Juryn består av klubbmedlemmarna.
SFK Bilderlådan Intern klubbtävling där digitala bilder ställs mot varandra bild mot bild tills en korats som vinnare. Juryn består av klubbmedlemmarna.
SFK Klubbmästare Sammanräknat klubbens interna tävlingar utses en klubbmästare för året i samband med hösttävlingen.
MND Difo Distriktstävling för mellannorrländska distriktet där klubben tillhör. Klasserna: Monokrom (A), Färgbild (C) samt digital (D)
RSF Rifo Tävling där medlemmar från alla Sveriges fotoklubbar som är ansluten till Riksförbundet svensk fotografi kan delta. Klasserna: Kollektion A&B, Diasalongen, Bildexpo, Digitalsalongen samt ungdomsutställningen.