Styrelse & funktionärer

På den här sidan hittar du klubbens styrelse och övriga funktionärer.

Styrelsen

Styrelsen i Sundsvalls Fotoklubb leder den dagliga verksamheten i klubben och utses av medlemmarna på årsmötet i mars. Styrelsen håller nio ordinarie sammanträden varje år. Om du vill veta vad vi gör på våra sammanträden kan du läsa om det här, Styrelsemöten Siffran inom parentes anger för vilken period styrelsemedlemmen eller funktionären är vald.

Styrelsen i Sundsvalls Fotoklubb består under verksamhetsåret 2022 av:​

Ordförande
Christer Hägglund
(2022)
Vice ordförande
Tomas Hellström
(2022-23)
Sekreterare
Lucja Wolfram
(2022-23)
Kassör
Ulf Winhagen
(2021-22)
Ledamot
Britt Nordberg
(2021-22)
Suppleant
Thomas Olsson
(2022)
Suppleant
Stig Sundström
(2022)

Valberedning​

Valberedning,
sammankallande

Elin Tjernqvist
(2022)
Valberedning
Lars Hjelm
(2022)

Revisor

Revisor
Patrik Jonasson
(2022)
Revisorssuppleant
Christina Lindqvist
(2022)

Övriga funktionärer:

Tävlingsansvarig
Christer Hägglund
Utställningsansvarig
Ansvarig för ST-bilder
Britt Nordberg
Internetansvarig
Tomas Hellström
Förplägnadsansvarig
Thomas Olsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *