Styrelse & funktionärer

På den här sidan hittar du klubbens styrelse och övriga funktionärer.

Styrelsen

Styrelsen i Sundsvalls Fotoklubb leder den dagliga verksamheten i klubben och utses av medlemmarna på årsmötet i mars. Styrelsen håller nio ordinarie sammanträden varje år. Om du vill veta vad vi gör på våra sammanträden kan du läsa om det här, Styrelsemöten Siffran inom parentes anger för vilken period styrelsemedlemmen eller funktionären är vald.

Styrelsen i Sundsvalls Fotoklubb består under verksamhetsåret 2023 av:​

Ordförande
Stig Sundström
(2023)
Vice ordförande
Britt Nordberg
(2023-24)
Sekreterare
Tomas Hellström
(2022-23)
Kassör
Ulf Winhagen
(2023-24)
Ledamot
Lucja Wolfram
(2022-23)
Bild saknas Suppleant
Karl Wetterlund
(2023)
Bild saknas Suppleant
Thomas Mattsson
(2023)

Valberedning​

Valberedning,
sammankallande

Elin Tjernqvist
(2023)
Valberedning
Lars Hjelm
(2023)

Revisor

Revisor
Patrik Jonasson
(2023)
Revisorssuppleant
Christina Lindqvist
(2023)

Övriga funktionärer:

Tävlingsansvarig
Stig Sundström
Bild saknas Utställningsansvarig
Karl Wetterlund

Ansvarig för ST-bilder
Thomas Mattsson

Internetansvarig
Tomas Hellström
Förplägnadsansvarig
Lucja Wolfram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *