Årsboken på väg!

Riksförbundet Svensk Fotografis uppskattade årsbok är klar och på väg ut till klubbarna runt om i Sverige. 106 sidor med bilder från medlemmar i fotoklubbar, liksom enskilda medlemmar i förbundet. I årets årsbok har endast en fotograf från klubben lyckats få med en bild, och det är Lennart Westerlund. Grattis Lennart!

Håll koll i Facebook-gruppen för eventuellt gemensamt inköp av böcker till klubben, eller kontakta någon i styrelsen.

Share

Månadsmötet i maj inställt

Styrelsen låter meddela att månadsmötet i maj är inställt på grund av det aktuella läget med Corona-viruset. 

Det var tänkt att den något försenade vårtävlingen skulle redovisas på mötet, men den redovisningen kommer att ske på annat sätta så snart domaren är klar med sin bedömning. 

Vi passar på att gratulera följande medlemmar som fått bilder antagna till årets Riksfotoutställning; 

Urban Rundblom grupp A, 2x grupp C
Ann-Marie Stålgren 2x grupp C
Annica Westerlund grupp C
Björn Wiklund grupp C
Christer Hägglund grupp C
Lennart Westerlund grupp C
Patrik Nilsson grupp C
och Elin Tjernqvist som fick ett diplom i grupp C

Stort grattis!

Share