Bli medlem

Om du vill utveckla ditt fotograferande eller att träffa andra fotointresserade i regionen så är du varmt välkommen att bli medlem i Sundsvalls fotoklubb. 

Vår målsättning är att i trevlig samvaro stimulera varandra till aktivt och kreativt bildskapande. Det krävs ingen speciell utrustning för att kunna vara med mer än en kamera av något slag. Det är bildskapandet som är i fokus. Låt dig inspireras av några av landets duktigaste amatörfotografer. 

Klubben deltar framgångsrikt i fototävlingar för fotoklubbar både på distrikts- och riksnivå. Vi anordnar också tävlingar inom klubben i olika kategorier som till exempel svartvitt, färg både på papper och digitalt. Man tävlar bara om man vill. 

Vi träffas som regel första måndagen kl. 19:00 varje månad från september till maj med olika program. Det kan vara allt från tävlingar, föreläsningar, medlemsporträtt till tekniska genomgångar av tekniker och utrustning. Fika serveras alltid. Mer information om våra medlemsmöten här.

Vi finns också i de digitala kanalerna. Vi har en egen sluten Facebook grupp och vi testar nu att streama medlemsmötena för de medlemmar som inte kan vara med. 

Årsavgiften är 250:- för helbetalande medlem och 100:- för familjemedlem och studerande. Betalas in på plusgiro 32 97 82 – 7. Nya medlemmar efter 1:a juni betalar i januari. 

Vill du komma i kontakt med oss så använd gärna kontaktinformationen som du hittar här.

Vi önskar dig välkommen i klubbgemenskapen!