Hellbergsskolan

Den 28 november återinvigs Hellbergsskolan, det vackra gamla stenhuset i Skönsberg som byggdes redan 1912. En delegation från klubben, under ledning av den fd eleven på skolan Patrik Nilsson, besökte under hösten 2012 skolan för att fotografera och dokumentera innan det stora renoveringsarbetet drogs igång. Som ett tack till skolan och till vaktmästaren som gjorde det hela möjligt skickades ett urval av våra bilder till skolan. Idag finns dessa bland annat i skolans sida på Facebook.

Just nu diskuteras om det, på skolans intiativ, kan genomföras en utställning med våra bilder. Vi hoppas att det går att genomföra, kanske under våren, då det är bra uppmärksamhet för klubben. Lennart Westerlund sköter kontakten med Sundsvalls Kommun, och ser efter klubbens och de deltagande fotografernas intressen i frågan.

/Christer Hägglund

Share

Bilder till ST!

Vi har tagit upp frågan med bilder till ST ett flertal gånger på månadsmöten. Alla är för att vi ska fortsätta samarbetet som vi alla ser är till gagn för klubben. Trots det kommer det inte in så många bidrag.

Har DU skickat in ett bidrag? Om inte så är det dags NU!

Hur man gör kan du läsa i denna lathund_st

Fyll i och skicka in detta dokument tillsammans med din bild, din_inlämning

En del av våra redan publicerade bilder finns här på hemsidan, Publiceringar i ST

Share

Styrelsemötet i november

Konstituerande styrelsemöte

Efter månadsmötet i måndags som även utgjorde årsmöte så var det dags för styrelsen att mötas och konstituera sig. Tyvärr var styrelsen fåtalig denna gång, då Anette, Ulf och Tomas var frånvarande.

Den enda som väljs till sin funktion på årsmötet är ordföranden, som blev omval av Håkan Sislegård. Styrelsen valde att konstituera sig lika som föregående år, dvs:

Tomas Hellström, vice ordf. och webansvarig
Johnny Lindgren, sekreterare
Ulf Winhagen, kassör

Dessutom Henrik Muskos, ledamot, Anette Lissen Sjödin och Christer Hägglund, suppleanter.

styrelse_nov

Efter sedvanlig genomgång av formalia, post och ekonomi redogjorde Henrik för utställningsläget. Det finns möjlighet att ställa ut under januari, februari, april och framåt på vår utställningsplats på biblioteket. Ta chansen att visa upp dina bilder där. Om du tycker att du har för få bilder kan du dela med en kompis. Fotoaffärn har nyss fått höst- och vinterbilder. På årsmötet diskuterades att visningstiden av bilderna på Fotoaffärn kändes för lång. Henrik har kollat och detta är inställt i TV:n vi har tillgång till där och är tyvärr inget vi kan ändra på.

På decembermötet är det dags för årets temabild. Temat är nattfotografering. Max 3st digitala bilder per person, plus 3st påsiktsbilder. Vi fikar extra gott i vanlig ordning med glögg, lussebullar och pepparkakor. Priset för detta är 20 kr. Vi hoppas vidare kunna titta lite på användning av RAW-formatet, samt månadens bild och kritikerbild.

Utskick av medlemskort diskuterades. Försök att komma på december- eller januarimötet och hämta ditt medlemskort där. Det kostar både pengar och tid för klubben att skicka ut korten med post, så försök att hämta dem själva. Vet du att du inte kommer att behöva ditt kort? Kontakta Johnny så förvarar han det åt dig.

Styrelsen beslutade att anta en hedersmedlem. Sture Bäck /N har varit medlem i Sundsvalls Fotoklubb i många år. Han har representerat klubben i många sammanhang och kommer nu att flytta ifrån Sundsvall. Styrelsen beslutade därför att ge Sture ett hedersmedlemskap. Vi passar även på att önska lycka till med det fortsatta fotograferandet.

Mötesdagar för våra månadsmöten under 2014 bestämdes också. Vi återkommer med dessa när lokalen är bokad och vi vet att vi kan hålla mötena när vi vill.

Foto: Henrik Muskos
Text: Christer Hägglund

Share

RSF Årsbok 2013-2014

Notis

Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF, ger varje år ut en årsbok med information och bilder. Upplagan för 2013-14 är precis klar och Sundsvalls Fotoklubb har tre fotografer som finns representerade med bilder i boken. Det är:

Johnny Lindgren
Urban Rundblom
Lennart Westerlund

Ett stort grattis till er!

Böckerna har kommit och finns i Johnnys förvar, för er som har beställt.

/Christer Hägglund

Share

Hösttävlingen, placerade bilder

Som vi berättade i inlägget om månadsmötet så bygger hösttävlingens resultat på ett poängsystem. Placerade fotografer på plats 1-3 i respektive klass hittar du i det inlägget. Här redovisar vi placerade bilder, från 1-5, samt namnen på fotograferna upp till placering tio utan inbördes ordning.

 

TÄVLINGSKLASS
PLACERING FOTOGRAF BILD NR.

A. MONOKROM
1 Jan Lundstedt 2
2 Ivan Sköld 2
3 Henrik Muskos 2
4 Henrik Muskos 3
5 Kent Hofling

6 till 10 utan inbördes ordning
Johnny Lindgren 3
Johnny Lindgren 1
Lennart Westerlund 2
Lennart Westerlund 1
Hans Gälldin 2

Bilder plac 1-5. © respektive fotograf

Foto: Jan Lundstedt Foto: Ivan Sköld Foto: Henrik Muskos Foto: Henrik Muskos Foto: Kent Hofling

C. FÄRGBILD
1 Annica Westerlund 3
2 Urban Rundblom 3
3 Henrik Muskos 1
4 Henrik Muskos 3
5 Hans Gälldin 2

6 till 10 utan inbördes ordning
Urban Rundblom 2
Ivan Sköld 1
Johnny Lindgren 3
Lennart Westerlund 1
Henrik Muskos 2

Bilder plac 1-5. © respektive fotograf

Foto: Annica WesterlundFoto: Urban Rundblom

Foto: Henrik Muskos Foto: Henrik Muskos Foto: Hans Gälldin

D. Digital
1 Björn Wiklund 2
2 Karl Wetterlund 1
3 Urban Rundblom 2
4 Hans Gälldin 3
5 Urban Rundblom 3

6 till 10 utan inbördes ordning
Johnny Lindgren 3
Henrik Muskos 2
Hans Gälldin 1
Ivan Sköld 2
Urban Rundblom 1

Bilder plac 1-5. © respektive fotograf

Foto: Björn Wiklund Foto: Karl Wetterlund Foto: Urban Rundblom Foto: Hans Gälldin Foto: Urban Rundblom

 Tack alla som lämnade in bidrag!

Share