Välbesökt möte med begreppsförklaringar och bilderlåda

Redan februari och ljusare eftermiddagar! Även vi som inte fotat norrsken i vinter börjar damma av kameran igen. Klubbens månadsmöte lockade som vanligt många entusiaster; jag räknade till 35 personer. Årsböcker och medlemskort fanns att hämta för dem som missat januarimötet.

Ordförande Christer hälsade välkommen. Han berättade att inlämningen i januari till RIFO, Riksfotoutställningen, resulterat i 182 bilder och två bildspel från 17 fotografer och att klubben för första gången har kunnat lämna in bilder i ungdomsklassen. Det är Mattias Berglund som har tagit dem. Roligt!

Inlämning till DIFO

Nu är det dags att lämna in bilderna till DIFO, Distriktsfototävlingen. I år är det Söderhamns kameraklubb som håller i arrangemanget och själva redovisningen sker i Söderhamn 9 april. Christer berättade att han har uppmärksammat arrangörsklubben på att deras anvisningar för digitala bilders storlek inte överensstämmer med de gängse måtten. Istället för att ange måtten 1920 x 1080 pixlar anger arrangörsklubben att bilderna får ha 1080 pixlar på sin längsta sida. Christer kan inte svara på vad som händer med bilder som har skickats in med de gängse måtten.

Utställning och RIFO-projekt

Henrik berättade att klubbens bilder från Minimaran i höstas nu hänger i Kulturmagasinet. Tina berättade från klubbens projekt RIFO 2018 att anbudsunderlag för lokal och annat snart ska skickas ut. Bildspelsgruppen jobbar på med en presentation av Sundsvall och träffar därför representanter från Sundsvalls kommun.

Begreppsförklaringar

Christer visade en ”förklaringsvideo” för att reda ut vad RSF, MND, RIFO, DIFO och annat betyder.

I korthet är RSF landets riksfotoförbund som består av 8 distrikt. MND är det mellannorrländska distrikt som Sundsvalls fotoklubb tillhör, tillsammans med nio andra klubbar. RSF anordnar årligen RIFO, Riksfotoutställningen, en sorts svenskt mästerskap för amatörfotografi. Förra året lämnades totalt 3174 bilder in till RIFO. Inom MND anordnar någon klubb varje år DIFO, Distriktsfototävlingen. Förra året lämnades 403 bilder in till DIFO.

Sundsvalls fotoklubb är arrangörsklubb för RIFO år 2018. Klubben förväntas även arrangera DIFO år 2019.

Christer berättade också om klubbens olika tävlingar och tävlingsklasser. ”Påsiktsbild” är en bild utskriven på papper. Den ska monteras på papp eller annat. Digital bild är en tävlingsbild med måtten 1920 x 1080 pixlar. Digital kopia är en kopia av en påsiktsbild som enbart lämnas in för att underlätta redovisning av tävlingsresultat. Med ”monokrom bild” menas en bild som består av toner av en enda färg, exempelvis svart. Färgbilder är alla bilder som inte är monokroma.

Foto: Ellinor Kempe

Fikadags! Foto: Ellinor Kempe

Foto: Ellinor Kempe

”Fika för en tia” är ett begrepp som gällt länge. Här visar Patrik sin. Foto: Ellinor Kempe

Foto: Ellinor Kempe

Samling i köket. Foto: Ellinor Kempe

Foto: Ellinor Kempe

Två av våra nya medlemmar läser årsboken från riksförbundet. Foto: Ellinor Kempe

Månadens bild

Tolv personer hade lämnat in månadsbilder för visning. Motiven varierade från lek med röda vattendroppar till ärorik byggnad, bilrace, dans, party, död gädda, levande gräsänder och hökuggla, akleja, sjöstuga, natt i hamnen och Sundsvallsbron.

Efter månadsbilden blev det sedvanligt gott fika och en glad och hög ljudnivå i alla vrår.

Bilderlådan

Till bilderlådan, som är en lek i form av en utslagstävling, hade 43 bilder lämnats in. Man lämnar in max tre bilder och betalar 5: – kronor per inlämnad bild. Inlämnade bilder visas sedan slumpmässigt två och två och mötesdeltagarna röstar för varje par kvar en av de två bilderna till fortsatt tävlande. Efter första genomgången ställs kvarvarande bilder åter mot varandra två och två och röstningen fortsätter.

Till slut återstår tre bilder som ställs mot varandra. Denna gång vann Thomas Granfeldts bild av en hökuggla. På andra plats kom Lennart Westerlunds bild av Vicke Lindstrands glasskulptur ”Grön eld” i Umeå. Tredje plats knep Annica Westerlund med sin bild av sidensvansar bland rönnbär. Grattis alla tre!

För startavgiften 5: – kronor per bild ska nu ordföranden inhandla trisslotter som skrapas på nästa medlemsmöte. Eventuella vinster fördelas snillrikt enligt bestämmelser på klubbens hemsida.

Nästa medlemsmöte 6 mars

Christer tackade för ett välbesökt och glatt möte och hälsade välkommen till månadsmötet i mars.

Vid pennan

Christina

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *