Resultat tävlingar 2013

Klubbmästare 2013
Klubbmästare Ivan Sköld 
RSF RIFO
Kollektion, klass A Lennart Westerlund, Visning
Kollektion, klass B Göte Bengtsson, Liten Silverplaket
Lennart Westerlund, Diplom
Diasalongen Björn Wiklund, Diplom
Göte Bengtsson, Visning
Lennart Westerlund, Visning
Mona Wiklund, Visning
Urban Rundblom, Visning
Christer Karlsson, Visning
Bildexpo Ivan Sköld, Bronsplakett
Annica Westerlund, Diplom
Lennart Westerlund, Visning 2st
Annica Westerlund, Visning
Johnny Lindgren, Visning
Digitalsalongen Ove Sandheim, Bronsplakett
Patrik Nilsson, Diplom
Annica Westerlund, Visning
Ove Sandeheim, Visning
Anna Ossung, Visning
Urban Rundblom, Visning
Annica Westerlund, Visning
Patrik Nilsson , Visning
Björn Wiklund, Visning
Hans Gälldin, Visning
MND DIFO
Monokrom, klass A Lennart Westerlund, 2st
Hans Gälldin, 2st
Annica Westerlund, 1st
Johnny Lindgren, 1st
Göte Bengtsson, 1st
Färgbild, klass C Annica Westerlund, 3st
Henrik Muskos, 1st
Lennart Westerlund, 1st
Johnny Lindgren, 1st
Mona Wiklund, 1st
Digital, klass D Annica Westerlund, 3st
Johnny Lindgren, 3st
Urban Rundblom, 2st
Ivan Sköld, 1st
Hans Gälldin, 1st
Anna Ossung, 1st
Vårtävlingen
Klass A Monokrom 1:a Johnny Lindgren
2:a Ivan Sköld
3:a Annica Westerlund
4:a Hans Gälldin
5:a Urban Rundblom
Klass C Färgbild 1:a Urban Rundblom
2:a Ivan Sköld
3:a Annica Westerlund
4:a Johnny Lindgren
5:a Björn Wiklund
Klass D Digital 1:a Johnny Lindgren
2:a Ivan Sköld
3:a Lennart Westerlund
4:a Urban Rundblom
5:a Henrik Muskos
Bilderlådan
Resultat Tävling ej genomförd detta år
Kollektionstävlingen
Resultat 1:a Hans Gälldin
2:a Johnny Lindgren
3:a Urban Rundblom
Hösttävlingen
Klass A Monokrom: 1:a Henrik Muskos
2:a Jan Lundstedt
3:a Ivan Sköld
Klass C Färgbild: 1:a Henrik Muskos
2:a Urban Rundblom
3:a Annica Westerlund
Klass D Digital: 1:a Urban Rundblom
2:a Björn Wiklund
3:a Hans Gälldin