Resultat tävlingar 2012

Klubbmästare 2012
Klubbmästare Urban Rundblom 
RSF RIFO
Kollektion, klass A Lennart Westerlund, Visning 1 st
Kollektion, klass B Lennart Westerlund, Visning 1 st
Diasalongen Annica Westerlund, Silverplakett
Christer Karlsson, Bronsplakett
Mona Wiklund, Diplom och visning 1 st
Bildexpo Urban Rundblom, Bronsplakett
Annica Westerlund, Diplom
Johnny Lindgren, Visning
Mona Wiklund, Visning
Willy Holmberg, Visning
Digitalsalongen Lennart Westerlund, Liten bronsplakett
Christer Karlsson, Visning 2 st
Annika Westerlund, Visning 1 st
MND DIFO
Monokrom, klass A Lennart Westerlund, Antagen 2 st
Urban Rundblom, Antagen 1 st
Annica Westerlund, Antagen 1 st
Göran Källberg, Antagen 1 st
Johnny Lindgren, Antagen 1 st
Färgbild, klass C Mona Wiklund, Antagen 2 st
Annica Westerlund, Antagen 2 st
Hans Friskberg, Antagen 1 st
Björn Wiklund, Antagen 1 st
Urban Rundblom, Antagen 1 st
Rolf Granqvist, Antagen 1 st
Digital, klass D Anna Ossung, Antagen 1 st
Annica Westerlund, Antagen 1 st
Björn Wiklund, Antagen 1 st
Hans Gälldin, Antagen 1 st
Ove Sandheim, Antagen 1 st
Lennart Westerlund, Antagen 1 st
Johnny Lindgren, Antagen 1 st
Vårtävlingen
Klass A Monokrom 1:a Urban Rundblom
2:a Mona Wiklund
3:a Urban Rundblom
4:a Johnny Lindgren
5:a Annica Westerlund
Klass C Färgbild 1:a Mona Wiklund
2:a Björn Wiklund
3:a Annica Westerlund
4:a Urban Rundblom
5:a Lennart Westerlund
Klass D Digital 1:a Johnny Lindgren
2:a Patrik Nilsson
3:a Lennart Westerlund
4:a Ann-Marie Stålgren
5:a Johnny Lindgren
Bilderlådan
Resultat 1:a Tony Rundström
2:a Ann-Britt Solberg
3:a Patrik Nilsson
Kollektionstävlingen
Resultat 1:a  Henrik Muskos
2:a  Annica Westerlund
3:a  Hans Gälldin
4:a  Tomas Hellström
5:a  Johnny Lindgren
Hösttävlingen
Klass A Monokrom: 1:a Hans Gälldin
2:a Johnny Lindgren
3:a Urban Rundblom
4:a Annica Westerlund
5:a Björn Wiklund
Klass C Färgbild: 1:a Urban Rundblom
2:a Annica Westerlund
3:a AnnBritt Solberg
4:a Lennart Westerlund
5:a Johnny Lindgren
Klass D Digital: 1:a Tony Rundström
2:a Johnny Lindgren
3:a Anette Sjödin
4:a Lennart Westerlund
5:a Urban Rundblom