Årsmöte och redovisning av hösttävlingen

Den 7 november kom trettiosju fotografer vandrande genom den rekordtidiga snön till månadsmötet i Bosvedjan. Det var dags för både årsmöte och redovisning av hösttävlingen.

Information från ordföranden

Christer hälsade nya medlemmar välkomna och vände sig också med ett välkommen till medlemmar som inte synts på månadsmöten på ett tag. Han berättade att styrelsemötet i oktober innebar uppstarten för arbetet inför RIFO våren 2018. Tina är projektledare och den som vill vara med i arbetet kan anmäla intresse till henne eller till någon annan i styrelsen.

Om dagens möte berättade Christer att styrelsen har valt att programpunkten ”kritikerbilden” ska pausas ett tag. Vi ska så klart fortsätta att titta på och tala om bilder, men i någon annan form. Gert Persson hade bett att få visa ett bildspel, så en sådan programpunkt fanns med under kvällen. Christer sa, att om någon vill visa bildspel bör man höra av sig till honom i förväg och fråga. Bildspel bör inte vara längre än 5 minuter om de ska visas på mötet.

På Fredrik Karlssons initiativ har en workshop med fotografering av natthimmel och norrsken genomförts. Fredrik har delat med sig av sina noggranna instruktioner, ovärderliga råd och tips inför fotograferingen och Christer framförde klubbens stora tack till honom.

Innan årsmötet inleddes påminde Johnny dem som ännu inte betalat medlemsavgiften att göra det snarast.

Årsmötet

Alla detaljer om vad som beslutades på årsmötet får ni läsa i årsmötesprotokollet. Inga stora omvälvningar inträffade dock. Christer fortsätter som ordförande ännu ett år, verksamhetsberättelsen visade på ”ett ganska vanligt år i klubbens historia” och vi klubbade igenom ”en budget liknade som föregående år”. En motion om att ändra poängberäkningen vid hösttävlingen, så att beräkningen blir likadan som vid vårtävlingen, röstades igenom, medan ett förslag om regeländring vid kollektionstävlingen återremitterades till styrelsen.

Foto: Ellinor Kempe

Avslappnat under årsmötet, Urban och Lia Foto: Ellinor Kempe

Redovisning av hösttävlingen

Domare vid årets hösttävling var fotograf Rania Rönntoft, Matfors. Hon berättade att hon började fotografera 2008 och att hon 2012 var färdigutbildad fotograf. Hon försörjer sig som frilansande fotograf, med bland annat bilder av natur, mat och inredning. Hon säljer fotokonst och är medlem i bildbyrån Scandinav. Rania arbetar med enkel utrustning och naturligt ljus och hon använder ofta sig själv som modell i sina bilder. Rania sa att hon älskar hösten och att detta nog syns i det bildurval hon har gjort vid vår hösttävling. Så här har bilderna rankats:

Klass A, Monokrom påsiktsbild, ”svart-vita klassen”

10   Erikas ömsinta bild av mor och dotter
9   Lias optiska bild av en väggarmatur
8   Erikas rykande tävlingsbil
7   Johnnys porträtt
6   Björns människor i rörelse
5   Lennarts kyrkfönster med trädskugga
4   Patriks vattenfall
3   Johnnys barn i skog
2   Ellinors konsertbild av Miriam Bryant
1   Ann-Maries bild av en udde med träd som speglas i vattnet

Med vårt nuvarande poängberäkningssystem innebar denna rankning att Ellinor Kempe vann den monokroma klassen, Johnny Lindgren kom på andra plats och Ann-Marie Stålgren kom på tredje plats.

Klass C, Färg, påsiktsbild

10   Erikas bild av nypon i höstregn
9   Christinas bild från Esplanaden i Sundsvall
8   Annicas vilande får i landskap
7   Erikas hisnande serpentinvägar
6   Annicas höstlandskap med dimmor
5   Urbans hus vid vatten
4   Monas isländska landskap
3   Johnnys röda liljor
2   Patriks ishinna över orangea stenar
1   Lias strandstenar med himmel

Med vårt nuvarande poängberäkningssystem innebar denna rankning att Lia Jacobi vann färgbildsklassen, Patrik Nilsson kom på andra plats och Johnny Lindgren kom på tredje plats.

Foto: Ellinor Kempe

Grattis Lennart! Foto: Ellinor Kempe

Klass D, digital bild:

10   Ellinors bild av en familj i båt på kvällsbelyst vatten
9   Tinas bild av en brygga i morgondimma
8   Johnnys bild av en höstregnbåge
7   Urbans bohusländska klippor
6   Katarinas regndroppe i gräs
5   Lennarts blodröda solnedgångshimmel mellan hus
4   Erikas vilande man vid rastplats
3   Lennarts gröna blad mitt i mossan
2   Lennarts norska fjord med träd i förgrunden
1   Annicas sol dold bland höstmolnen

Med vårt nuvarande poängberäkningssystem innebar denna rankning att Lennart Westerlund vann den digitala klassen, Annica Westerlund kom på andra plats och Erika Näsberg kom på tredje plats.

Foto: Ellinor Kempe

Fikadags. Foto: Ellinor Kempe

Foto: Ellinor Kempe

Foto: Ellinor Kempe

Gerts bildspel som avslutning

Någonstans mellan tävlingsklasserna bjöds vi på gott, gratis fika. Så avslutades mötet med att Gert visade sitt bildspel med trädgårdens vackra sommarblommor till mycket njutbar sång. För det fick Gert ta emot varma applåder. Christer påminde om att bildspel som ska visas offentligt måste ha godkänd, friköpt musik. Detta är värt att tänka på inför inlämningen till RIFO:s bildspelsklass. Inlämningen till RIFO sker för övrigt vid vårt januarimöte.

Foto: Ellinor Kempe

Ett stort tack till domaren Rania Rönntoft för ett väl utfört arbete. Foto: Ellinor Kempe

Foto: Henrik Muskos

De flesta pristagarna i årets hösttävling. Övre raden fr v Johnny Lindgren, Patrik Nilsson, Lennart Westerlund, Lia Jacobi, Erika Näsberg. Nedre raden fr v Rania Rönntoft (domare), Annica Westerlund och Ellinor Kempe. Foto: Henrik Muskos

Slutligen hälsade Christer oss välkomna åter till mötet i december, där det som vanligt blir mycket och gratis fika, och uppmanade oss att på in på Erikas sida Aliva photography för att se hennes projektbilder knutna till Rosa Bandet och kampen mot bröstcancer.

Vid pennan,

Christina

 

 

Share

Styrelsemöte och projektmöte för Rifo

Som vi tidigare har berättat så har Sundsvalls Fotoklubb fått äran att arrangera Riksfotoutställningen, eller Rifo som den ofta kallas, 2018. Det är ett ganska stort arrangemang med många olika delar så vi har hela tiden haft tanken att sparka igång i tid. Dels för att inte drunkna under arbetsbördan i slutet av projektet, men också för att kunna använda oss av alla medlemmars speciella kompetenser och omfattande kontaktnät. 15 personer kom till första träffen, som hölls den 10 oktober i omedelbar anslutning till styrelsemötet. En bra uppslutning tycker vi, dessutom hade vi fyra medlemmar som anmälde intresse av att hjälpa till men som inte kunde komma just den här dagen. Vi presenterade vår projektledare Tina Barreby och började diskutera hur vi skulle komma igång. Ett mycket trevligt och givande möte och extra roligt tyckte vi det var att återse gamle medlemmen Rolf, som inte haft så mycket tid för klubben senaste tiden.

Styrelsemötet gick i gamla normala hjulspår, i uttryckets positiva mening. Vi var samtliga på plats denna dag, vilket var ett tag sedan. Mycket glädjande.

Efter planering av aktiviteter för novembermötet, som också är årsmöte, och decembermötet med julfika så diskuterades även workshopgruppen. Efter förra styrelsemötet bad vi på månadsmötet om lite aktivitet i workshopgruppen. Fredrik Karlsson svarade på uppropet och bjöd några dagar senare in till workshop i mörkerfotografering. Eftersom vädret spelar mycket stor roll vid den här typen av fotografering så kommer workshopen att äga rum någon gång mellan 22 oktober och 6 november. Fredrik har information om när och hur det bestäms. Mycket glädjande att se!

Kritikerbilden är en punkt på agendan som vi har jobbat med till och från under flera år. Vi känner att det är svårt att få kritiken att fungera på ett bra sätt, trots ihärdiga försök. Styrelsen har därför beslutat att pausa kritikerbild i dess nuvarande form ett tag, och vi ska istället försöka titta mer på andras bilder och lära oss bra former av kritik. Det kan vara lättare när den som kritiseras inte lyssnar och är en någon som man har en personlig relation till.

Arbetet med klubbens medlemskort är omfattande och tidsödande. Vår sekreterare Johnny har mycket på sitt bord nu och måste avlastas. Styrelsen beslutade därför att vi inte trycker namn och klubblogotyp på årets medlemskort. Alla kommer att erbjudas ett medlemskort och alla som vill kommer att få ett, som man själv fyller i sitt namn på.

På återhörande kamrater!

/Christer

 

Share

Oktobermöte med redovisning av minimaran

Trettio personer hade kommit till medlemsmötet måndag 3 oktober. Jag undrar vilka andra föreningar som kan skryta med sådan uppslutning…

RIFO i Sundsvall 2018

Christer hälsade alla välkomna och inledde med att påminna om att arbetet inför klubbens arrangemang av RIFO våren 2018 börjar nu. Vid styrelsemötet 10 oktober kommer projektgruppen att ta itu med den första arbetsuppgiften, att göra den presentation av Sundsvall som ska visas på RIFO i Uddevalla våren 2017. Det kommer att behövas insatser i grupper med olika ansvarsområden. Tina är projektledare och det är bara att anmäla intresse till henne om man vill och kan delta i arbetet.

Foto: Ellinor Kempe

Thomas började mötet med att vara fikasugen. Foto: Ellinor Kempe

Information av olika slag

En av dagens huvudpunkter var inlämning av bilder till klubbens hösttävling.

Foto: Ellinor Kempe

Urban, Henrik och Lia betraktar påsiktsbilder som lämnats in till klubbens hösttävling. Foto: Ellinor Kempe

Henrik berättade att utställningsplatserna i biblioteket i Kulturmagasinet som vanligt behöver varieras med nya bilder. Just nu räknar han dock med att fylla platserna med bilder från den nyligen genomförda minifotomaran. Ingen av deltagarna i maran har något emot att få sina bilder exponerade på biblioteket.

Urban och Annica har båda fått bilder uppmärksammade sedan sist. Urban hade vunnit Nordiska Fotoklubbens guldmedalj med en gruppbild och fått den publicerad i deras årsbok och Annica hade fått en bild publicerad i galleriet på sidan 1X.com. Grattis båda två!

Någon påminde om en inbjudan som har kommit till klubben från RSF om att delta i en klubbtävling, där klubben ska representeras med tio bilder. Ingen på mötet hade fördjupat sig i denna fråga, men Christer lovade undersöka hur en uttagning av bilder i så fall skulle gå till.

Lyckad minimara

Minimaran den 24 september var en rolig tävling. Nio fotografer deltog: Janne, Lia, Patrik, Henrik, Andreas, Gert, Markus, Dennis och Gunnar. Deras uppgift var att fota sex bilder på tre timmar. De fick kännedom om två teman i taget, klockan 12.00, 13.00 och 14.00. Klockan 15.00 skulle minneskortet med sex bilder i rätt ordning lämnas in för bedömning.

Juryn bestod av tre fotokunniga personer utan koppling till klubben: Annika i Ängelholm, Björn i Söderhamn och Viktor i Sundsvall. Juryn presenterades med bild och ett urval av deras egna fotografiska produktion. De tre poängsatte fem bilder per tema och den sammanlagda poängen gav rangordningen mellan fotograferna. Glädjande var att alla tävlingsdeltagare fick poäng. Här redovisas segrarna i vart och ett av de sex temana:

  1. Linjer – Lia, Henrik och Gert hamnade alla på samma poäng
  2. I vått och torrt – Henrik
  3. Selfie – Henrik
  4. Lugn och ro – Markus
  5. Vissen – Patrik
  6. Lycka – Gert
manadsmote_2016-10_02

Vinnaren i klubbens första minifotomara, Henrik Muskos! Foto: Ellinor Kempe

Sammanräkningen av alla poäng gjorde Henrik till segrare. Gert kom på andra plats och Lia blev trea. Grattis alla till en väl genomförd tävling! Eftersom både deltagarna och vi som tog del av redovisningen tyckte att detta var roligt, lovade styrelsen att tävlingsformen återkommer i framtiden, på något vis.

Månads- och kritikerbilder

Efter gott fika med bulle och mingel var det dags för månadsbilderna. Tolv personer hade lämnat in varierande och bra bilder. Vi fick se ett förfallet sjukhus i Kramfors, vintergatans stjärnor, broar och bebyggelse i Röros, Sundsvallsbrons insida, blå folkracebil på villovägar, linjer, blommor, stenar, student med hund, en morgonbild från Kungliga huvudstaden och en professionell fotomodell som poserade.

De sju inlämnade kritikerbilderna ledde till en del lärorika resonemang om bildbeskärningar, artbestämning och hantering av lager.

Foto: Ellinor Kempe

Vår yngste deltagare Dennis, kanske berättar han för någon om framgångarna i minifotomaran. Riktigt bra jobbat Dennis! Foto: Ellinor Kempe

Slutligen tipsade Ellinor om en fotoutflykt till Indalsälvens delta lördag 8 oktober. Vi fick också veta att Västanåfallet enligt tradition varit ljussatt en kväll i september, men också att solen lyser naturligt på fallet på morgonen. Christer avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Foto: Ellinor Kempe

”Nu ska den ”!#¤¤#% flaskan UPP” Foto: Ellinor Kempe

Vid pennan,

Christina

 

 

Share