Novembermöte med årsmöte

Dags igen för månadsmöte och den här gången tillika med årsmötesförhandlingar. Ett år går fort och nu var det dags igen att gå igenom den formalia som krävs för att hålla en förening igång. Här följer ett urval. Ordförande Håkan hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Mötet befanns vara behörigen utlyst och dagordningen godkändes. Sittande ordförande valdes till mötesordförande och Johnny Lindgren valdes att föra protokoll. Inge Larsson utsågs till att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Styrelsens förslag till årsberättelse, som skickats ut tillsammans med kallelsen, lästes upp och godkändes. Det har varit ett bra fotoår för klubben och vi har haft välbesökta möten och utflykter och haft framgångar i tävlingar på distrikts- och riksnivå. Den ekonomiska redovisningen följde där kassören Ulf Winhagen presenterade balans- och resultaträkning samt revisionsberättelsen. Därefter kunde mötet ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

arsmote_2014_anette_lissen_sjodin

Anette Lissen Sjödin avtackades

Under avdelningen val omvaldes Håkan Sislegård till ordförande för ett år. Henrik Muskos och Ulf Winhagen omvaldes som ledamöter för två år. Christer Hägglund omvaldes som styrelsesuppleant och som ny i styrelsen invaldes som suppleant Åsa Granlöf, båda för en period av ett år. Anette Lissen Sjödin lämnar styrelsen på egen begäran och vi vill från styrelsens och klubbens sida framföra vårt varma tack till Anette för dina insatser under åren i styrelsen! Det innebär att styrelsen för 2015 ser ut som följer:

Håkan Sislegård, ordförande
Tomas Hellström, vice ordförande
Johnny Lindgren, sekreterare
Ulf Winhagen, kassör
Henrik Muskos, ledamot
Åsa Granlöf, suppleant
Christer Hägglund, suppleant

Som valberedning omvaldes Göran Källberg och Per-Erik Lindbäck, båda för ett år. Som revisor omvaldes Patrik Jonasson och revisorssuppleant Jan Lundstedt.

Den medlem som vill ta del av protokollet kan kontakta någon i styrelsen.

Förutom årsmötesförhandlingar så innebär novembermötet också redovisning av hösttävlingen. Årets domare var fotoklassen på Sundsvalls Konstskola, med läraren Svanthe Harström. I hösttävlingen är poängberäkningen lite speciell och man får poäng dels för placerade bilder, men även för alla bilder man lämnat in. Därför är det inte så säkert att den som tagit bilden som juryn eller domaren placerat som etta även vinner tävlingen. Det som redovisas nedan är vinnarna i respektive klass. Placeringsordningen för bilderna kommer att presenteras för klassvis senare.

I klass A, monokrom påsiktsbild blev resultatet:
1. Ivan Sköld
2. Johnny Lindgren
3. Hans Gälldin

I klass B, färg påsiktsbild:
1. Urban Rundblom
2. Hans Gälldin
3. Annica Westerlund

Och till sist i klass D, digital bild:
1. Urban Rundblom
2. Johnny Lindgren
3. Tony Rundström

Foto: Christer Hägglund

Vinnarna i Hösttävlingen 2014. Fr v Urban Rundblom, Johnny Lindgren, Annica Westerlund och Ivan Sköld. Saknas på bilden gör Hans Gälldin och Tony Rundström.

arsmote_2014_johnny

Johnny Lindgren, klubbmästare 2014, med den åtråvärda plaketten

Till klubbmästare 2014 utsågs Johnny Lindgren. Grattis Johnny! Klubbmästaren utses genom att lägga ihop resultaten från årets interna klubbtävlingar.

Titta gärna in här på hemsidan om några dagar igen. Då visar vi alla tio placerade bilder i de tre olika klasserna.

Och du! Du kommer väl på decembermötet? Då äter vi lussebullar, pepparkakor och julgodis. Och tittar på bilder såklart. Välkomna då!

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *