Månadsmöte november med årsmöte 2015

Så var det då dags för det sista månadsmötet på klubbens brutna verksamhets- och räkenskapsår. Innehållet för dagen var årsmötesförhandlingar och redovisning av klubbens interna hösttävling. Innan mötet hade en imponerande samling påsiktsbilder lagts ut för beskådan på bord i lokalen.

Påsiktsbilder i Hösttävlingen 2015. Foto: Henrik Muskos

Påsiktsbilder i Hösttävlingen 2015. Foto: Henrik Muskos

nov_2015_tavlingsbilder2

Foto: Henrik Muskos

nov_2015_tavlingsbilder1

Foto: Henrik Muskos

Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och drog igång årsmötet. Till årsmötesordförande valdes Håkan Sislegård och till sekreterare Johnny Lindgren. Till justerare valdes Thomas Granfeldt.

Ett urval av beslut och val:
Till styrelsens ordförande för ett år nyvaldes Christer Hägglund
Till styrelseledamöter för en period om två år omvaldes Johnny Lindgren och Tomas Hellström
Till styrelsesuppleanter omvaldes Åsa Granlöf och nyvaldes Tina Barreby
Till revisor omvaldes Patrik Jonasson med suppleant Jan Lundstedt
Till valberedning omvaldes Göran Källberg och Per-Erik Lindbäck, med Göran som sammankallande.
Revisions- och verksamhetsberättelser föredrogs och godkändes, och likaså budget för kommande verksamhetsår. Klubbmedlemmar som önskar ta del av protokollet kan kontakta styrelsen.

nov_2015_avtackning

Delar av styrelsen avtackar Håkan Sislegård efter 7 år som ordförande. Foto: Henrik Muskos

Årsmötetsförhandlingarna var snabbt avklarade och vi kunde gå in på det verkligt spännande för kvällen, redovisningen av klubbens hösttävling. Totalt hade det lämnats in drygt 110 bilder för bedömning, drygt 30 i monokrom påsikt, drygt 30 i färg påsikt och drygt 40 i digitalklassen. Domare var Åsa Ulander, som till vardags är ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Sundsvalls Kommun. Åsa började med att berätta lite om Sundsvalls rika föreningsliv och vad Kultur- och fritidsnämnden gör för att underlätta för alla dessa. Hon fortsatte med att erkänna att uppgiften att vara domare i tävlingen var något större än hon hade räknat med, men tyckte att det varit både roligt och givande.

nov_2015_domare

Domaren Åsa Ulander under sin redovisning av Hösttävlingen. Foto: Henrik Muskos

Resultatet i detalj för hösttävlingen återkommer vi till och kommer också att visa upp placerade bilder i respektive klass.

I slutet av verksamhetsåret räknas tävlingsresultaten i klubbens interna tävlingar samman och en klubbmästare utses. I år blev det Annica Westerlund som genom fina resultat i samtliga tävlingar tog hem slutresultatet. Ett stort grattis Annica!

nov_2015_lias_diplom

Lia Jacobi skördade framgångar i alla tre klasserna. Imponerande! Foto: Henrik Muskos

nov_2015_klubbmastare

Klubbmästare 2015, Annica Westerlund. Foto: Henrik Muskos

Efter tävlingsredovisningen, som avbröts mitt i för lite fika, var det några månadsbilder, där bland annat två av klubbens astrofotografer Fredrik Karlsson och Thomas Granfeldt visade upp bilder på månen respektive plejaderna.

nov_2015_fika2

Fika och samvaro. Foto: Henrik Muskos

nov_2015_fika1

Foto: Henrik Muskos

Väl mött igen om en månad, och innan dess har vi förhoppningsvis hunnit ha en workshop i studioljus.

nov_2015_alla_vinnare

Samtliga vinnare i Hösttävlingen 2015. Övre raden fr v Lia Jacobi, Urban Rundblom, domaren Åsa Ulander, Björn Wiklund, Christina Lindqvist. Nedre raden fr v Lennart Westerlund, klubbmästaren Annica Westerlund. Foto: Henrik Muskos

/Christer Hägglund

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *