Digitalt årsmöte 2021

Kvällens möte var klubbens årsmöte, enligt det nya verksamhetsåret. Årsmötet lockade ett 25-tal medlemmar.

Mötet befanns behörigen utlyst och dagordningen godkändes, sittande ordförande valdes till mötesordförande, Christer Hägglund till mötessekreterare och Patrik Nilsson till justerare och rösträknare.

Styrelsens årsberättelse och revisorns berättelse klarades av i rask takt och styrelsen gavs handlingsfrihet för det gångna året, och fick i samband med detta beröm från mötesdeltagarna för att ha klarat av ett utmanande år på ett bra sätt.

Några i styrelsen hade meddelat att man av personliga skäl inte ställde upp för omval, så dessa ersattes med nya, så den nya styrelsen består av:

Ordförande Lars Hjelm
Ledamöter Britt Nordberg, Christer Hägglund, Ulf Winhagen och Tomas Hellström, samt suppleanterna Thomas Olsson och Stig Sundström.

De avgående styrelsemedlemmarna Elin Tjernqvist, Ulf Hansson, Patrik Nilsson och Sara Holmberg avtackades på mötet och hade även fått en blomma med bud under dagen. Tack så mycket för ett gott arbete i styrelsen!

Att kontrollera ekonomi och förvaltning är viktigt, och där kunde vi glädjas åt att välja Patrik Jonasson för ytterligare en period, med Christina Lindqvist som ny revisorssuppleant. För att vi även i fortsättningen ska ha en styrelse behövs en valberedning, till vilken Elin Tjernqvist och Patrik Nilsson valdes. Vi tackar Jan Lundstedt för tiden som revisorssuppleant och Åsa Granlöf och Ann-Marie Stålgren för tiden som valberedning.

Efter detta presenterades verksamhetsplan och budget för året. Här spelar det ju såklart stor roll hur utvecklingen i pandemin är när vi når andra halvan av året, men klubbens ekonomi är god och det finns en plan för en fortsatt digital verksamhet och en återgång till fysiska möten om möjlighet ges till detta.

Årsavgiften lämnades oförändrad och ska betalas in snarast till klubbens PlusGiro.

Ann-Marie Stålgrens bild från strandpromenaden i Söråker

Därmed var årets årsmöte avklarat och efter en kortare fikapaus var det dags att titta på månadens bilder som medlemmarna skickat in. Ett femtontal bilder var inskickade, och det var allt från vårisar, snöiga farstukvistar, modellbilder i studio, till stilleben i form av blommor i glas och blommor i bukett. En salig blandning som vanligt och som det ska vara.

Inlämning av påsiktsbilder till årets Difo sker måndagen den 8 mars på samma sätt som tidigare för Rifo, i studio Fotograf Tina Barreby. Se tidigare utskickad e-post med adress och ytterligare detaljer. Kostnaden för att deltaga i Difo för SFK:s medlemmar är 50 kr för alla klasser, resterande del subventionerar klubben.

Då det fanns tid kvar på mötet så avslutades detta med en lättsam diskussion om diverse fotorelaterade ämnen innan ordförande Lars tackade och hälsade välkommen nästa månad, även då i digital form på Google Meet.

/Christer Hägglund

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *