Styrelsens har konstituerat sig

Varje år på första styrelsemötet efter årsmötet ska styrelsen konstituera sig. Det innebär att tillgängliga personer ska fördelas till de olika uppdragen. Ordföranden är vald av årsmötet till sin post, liksom de två suppleanterna. I övrigt bestämmer styrelsen själv fördelningen. Efter detta möte ser styrelsen ut på följande sätt:

Christer Hägglund, ordförande
Åsa Granlöf, vice ordförande
Ulf Winhagen, kassör
Elin Tjernqvist, sekreterare
Ann-Marie Stålgren, ledamot
Patrik Nilsson, suppleant
Lars Hjelm, suppleant

Vill du ser hur styrelsen ser ut så kan du titta under Klubbinformation / Styrelsen, där du kan se bilder på de flesta. Komplettering kommer att ske inom snart.

Dessutom sedvanliga mötespunkter med planering för kommande månadsmöten och annan verksamhet. Mer om det i din inkorg inom kort!

/Christer

Share

Sista styrelsemötet

En vecka går fort och veckan efter månadsmötet är det dags för styrelsemöte. Den här gången lite speciellt eftersom det är sista mötet med den nuvarande styrelsen. Ordförande Håkan har aviserat sin avgång och nästa månadsmöte är även årsmöte, där bland annat styrelsen utses.

Håkan hälsade alla välkomna och styrelsen var denna gång i det närmste fulltalig. Den vanliga post- och ekonomigenomgången avklarades raskt. Till ny admin för klubbens sida på Fotosidan utsågs Johnny Lindgren.

Novembermötet innehåller i vanlig ordning redovisning av hösttävlingen med domaren, och årsmötesförhandlingar. Styrelsen hade mottagit en motion till årsmötet vilken diskuterades. Styrelsen beslutade också lägga en egen motion i en annan fråga. Båda dessa samt styrelsens svar på den inlämnade motionen kommer att bifogas kallelsen till årsmötet.

Lite grova drag för en planering för decembermötet diskuterades också. En återkommande programpunkt på decembermötet är temabilden. I år bestämdes temat till ”Glädje”. Fri tolkning i vanlig ordning.

Under övriga frågor kom workshopen i november upp, där planeringen fortsätter. Eftersom vi under ganska lång tid haft styrelsemötena på Håkans arbete blev det också bestämt var kommande styrelsemöten ska hållas.

Vi övriga styrelsemedlemmar vill passa på att tacka Håkan Sislegård för hans år som ordförande i klubben. En tid när verksamheten förändrats på många sätt och medlemsantalet varit på ständig uppgång.

/Christer

Share

Styrelsemöte september

Måndag och äntligen dags för oktobers styrelsemöte. Ovanligt sent i månaden, men detta beror på två anledningar. Dels att den 1/9 var på en tisdag, vilket innebär att månadsmötet var först den sjunde, sedan hade vi utflykt måndagen den fjortonde. Men nu var det dags.

Håkan hälsade välkommen och formalia, postgenomgång och ekonomi klarades av i rask takt utan stora överaskningar. Postingången är liten och ekonomin god, är en kort sammanfattning av dessa båda.

Oktobers månadsmöte kommer att innehålla en ny programpunkt där en medlem berättar om en bild som nått framgång i exempelvis Rifo. Först ut blir Johnny Lindgren. Det är dessutom inlämning till klubbens interna hösttävling. Missa inte den. Vi tävlar i klasserna färg påsikt, svartvit påsikt och digital bild. Till alla påsiktsbilder vill vi ha en digial kopia mailad till klubbens tävlings-adress. Påsiktsbilderna används för redovisning och visas ej för domaren/domarna/juryn. Vi kommer också att titta på bilder från Merlo Slott och diskutera kring kritikerbilder.

Det drogs även upp lite riktlinjer för novembermötet. I mitten av november kommer vi dessutom att hålla en fortsättning på Ulf Winhagens intressanta verktygslåda om studioljus. Det blir i workshopformat där tanken är att vi ska kunna ställa upp olika typer av studioljus och ge tillfälle att testa själv. Mer information om detta längre fram.

Efter lite gott fika och diskussioner om styrelsens framtida arbete var det dags att styra hemåt igen.

/Christer Hägglund

Share

Styrelsemöte, april 2015

Dags för det sista styrelsemötet för våren. Nästa gång vi ses är det början av augusti och mycket av sommarens roliga har hunnit passera. Men innan dess har vi ett par roliga saker kvar att planera för klubben. På grund av sjukdom, logistikproblem var det manfall på styrelsen denna kväll och endast Håkan, Henrik, Åsa och Christer var närvarande.

Efter allt det sedvanliga formalian, blev det snabbgenomgång av post och ekonomi, eftersom Ulf inte fanns på plats. Skraplotterna från Bilderlådan gav 60 kr i vinst, vilket enligt tävlingsbestämmelserna tillfaller klubben.

Inget nytt att rapportera om verksamheten på våra internetsidor. Det flyter på överallt och serien med medlemsporträtt kommer att fortsätta under sommaren och hösten. Vad gäller utställningar så har Anette Lissen Sjödin just nu sin utställning People with flowers på biblioteket. Maj och sommarmånaderna är fortfarande fria så om du är sugen på att ställa ut, kontakta Henrik Muskos. På Fotoaffärn snurrar nu bilder som publicerats i vårt samarbete med Sundsvalls Tidning.

Under maj månad kommer det att hända en del saker, men det är väldigt koncentrerat till månadens första dagar, innan det blir sommarlov från klubbverksamheten. Det är nämligen:
2 maj – Workshopgruppen håller sin andra träff på Kulturmagasinet och kommer där att ha tema ”Porträtt i befintligt ljus”
3 maj – Vårutflykt till Birsta. Mer information i separat kallelse.
4 maj – Månadsmöte med redovisning av workshopgruppens möte och av vårutflykten

Pga hög arbetsbelastning har vi varit tvungna att flytta Ulf Winhagens studiodemonstration till septembermötet. Vi i styrelsen var överens om att studiofoto är lite mer av en höst- och vinteraktivitet så det känns helt rätt att ta det på hösten istället. På septembermötet är det också den årliga kollektionstävlingen, vilket kan vara bra att hålla i minnet redan under sommaren.

Efter som social stund med gott fika som Åsa bjöd på var det så dags att vända hemåt igen. Hoppas att vi ses på workshopen eller vårutflykten, eller kanske båda?

/Christer Hägglund

Share

Styrelsemötet mars 2015

Dags att möta resten av styrelsen igen och dra upp riktlinjerna för verksamheten den närmaste tiden. Det jag brukar kalla sedvanlig formalia förekom även denna gång. Klubben har fått en kallelse till Difo i Östersund, vilken gått ut via e-post till medlemmarna. Om du inte fått den, hör av dig till någon i styrelsen så förmedlar vi.

Diverse in- och utbetalningar där betalning för Rifo och paketen med bilder som skickades till både Rifo och Difo var tunga poster. Skatteverket vill dessutom ha skatt av oss, vilket vår kassör i vanlig ordning bestrider då våra intäkter inte är skattepliktiga.

Styrelsen kör med moderna anteckningsmedel

Vår webmaster Tomas påminner om att det är dags att skicka in bilder till hemsidan. Gör en koll i dina mappar och se om du har något du vill visa på klubbens hemsida. På utställningssidan är det Ellinor Kempe som visar bilder på biblioteket just nu, och i april är det Anette Lissen Sjödin som visar sina bilder. Därefter är det fritt. Kontakta Henrik Muskos om du är intresserad av att ställa ut dina bilder.

Vad gäller planering inför kommande månadsmöten så är det vårtävlingen som dominerar aprilmötet i vanlig ordning. Resultatet ska presenteras och vinnare av evig berömmelse koras. Som det ser ut nu så kommer domaren att finnas på plats för att redovisa resultatet, och prata lite om sin dagliga verksamhet. Mer om denna person senare.

På majmötet den 4 maj kommer vår kassör Ulf att visa upp lite om studioljus. Ulf har fått fria händer att lära oss så mycket som möjligt. Eftersom det förväntas ta en stor del av mötet finns det bara en ytterligare punkt, nämligen bilder från vårutflykten. Och det för oss såklart osökt in på just vårutflykten. Förslag ligger nu om att ha vårutflykten söndagen den 3 maj. Det finns ett par förslag om utflyktsmål och vi återkommer när vi vet mer om planerna går i lås.

Johnny, som hade förhinder ikväll, meddelade inför mötet att motionerna till Riksfotostämman som diskuterats på årsmötet och ett ytterligare månadsmöte skickats in till stämman.

Noterat av
Christer Hägglund

 

Share