Novembermöte med årsmöte

Dags igen för månadsmöte och den här gången tillika med årsmötesförhandlingar. Ett år går fort och nu var det dags igen att gå igenom den formalia som krävs för att hålla en förening igång. Här följer ett urval. Ordförande Håkan hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Mötet befanns vara behörigen utlyst och dagordningen godkändes. Sittande ordförande valdes till mötesordförande och Johnny Lindgren valdes att föra protokoll. Inge Larsson utsågs till att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Styrelsens förslag till årsberättelse, som skickats ut tillsammans med kallelsen, lästes upp och godkändes. Det har varit ett bra fotoår för klubben och vi har haft välbesökta möten och utflykter och haft framgångar i tävlingar på distrikts- och riksnivå. Den ekonomiska redovisningen följde där kassören Ulf Winhagen presenterade balans- och resultaträkning samt revisionsberättelsen. Därefter kunde mötet ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

arsmote_2014_anette_lissen_sjodin

Anette Lissen Sjödin avtackades

Under avdelningen val omvaldes Håkan Sislegård till ordförande för ett år. Henrik Muskos och Ulf Winhagen omvaldes som ledamöter för två år. Christer Hägglund omvaldes som styrelsesuppleant och som ny i styrelsen invaldes som suppleant Åsa Granlöf, båda för en period av ett år. Anette Lissen Sjödin lämnar styrelsen på egen begäran och vi vill från styrelsens och klubbens sida framföra vårt varma tack till Anette för dina insatser under åren i styrelsen! Det innebär att styrelsen för 2015 ser ut som följer:

Håkan Sislegård, ordförande
Tomas Hellström, vice ordförande
Johnny Lindgren, sekreterare
Ulf Winhagen, kassör
Henrik Muskos, ledamot
Åsa Granlöf, suppleant
Christer Hägglund, suppleant

Som valberedning omvaldes Göran Källberg och Per-Erik Lindbäck, båda för ett år. Som revisor omvaldes Patrik Jonasson och revisorssuppleant Jan Lundstedt.

Den medlem som vill ta del av protokollet kan kontakta någon i styrelsen.

Förutom årsmötesförhandlingar så innebär novembermötet också redovisning av hösttävlingen. Årets domare var fotoklassen på Sundsvalls Konstskola, med läraren Svanthe Harström. I hösttävlingen är poängberäkningen lite speciell och man får poäng dels för placerade bilder, men även för alla bilder man lämnat in. Därför är det inte så säkert att den som tagit bilden som juryn eller domaren placerat som etta även vinner tävlingen. Det som redovisas nedan är vinnarna i respektive klass. Placeringsordningen för bilderna kommer att presenteras för klassvis senare.

I klass A, monokrom påsiktsbild blev resultatet:
1. Ivan Sköld
2. Johnny Lindgren
3. Hans Gälldin

I klass B, färg påsiktsbild:
1. Urban Rundblom
2. Hans Gälldin
3. Annica Westerlund

Och till sist i klass D, digital bild:
1. Urban Rundblom
2. Johnny Lindgren
3. Tony Rundström

Foto: Christer Hägglund

Vinnarna i Hösttävlingen 2014. Fr v Urban Rundblom, Johnny Lindgren, Annica Westerlund och Ivan Sköld. Saknas på bilden gör Hans Gälldin och Tony Rundström.

arsmote_2014_johnny

Johnny Lindgren, klubbmästare 2014, med den åtråvärda plaketten

Till klubbmästare 2014 utsågs Johnny Lindgren. Grattis Johnny! Klubbmästaren utses genom att lägga ihop resultaten från årets interna klubbtävlingar.

Titta gärna in här på hemsidan om några dagar igen. Då visar vi alla tio placerade bilder i de tre olika klasserna.

Och du! Du kommer väl på decembermötet? Då äter vi lussebullar, pepparkakor och julgodis. Och tittar på bilder såklart. Välkomna då!

Share

Hösttävlingen, placerade bilder

Som vi berättade i inlägget om månadsmötet så bygger hösttävlingens resultat på ett poängsystem. Placerade fotografer på plats 1-3 i respektive klass hittar du i det inlägget. Här redovisar vi placerade bilder, från 1-5, samt namnen på fotograferna upp till placering tio utan inbördes ordning.

 

TÄVLINGSKLASS
PLACERING FOTOGRAF BILD NR.

A. MONOKROM
1 Jan Lundstedt 2
2 Ivan Sköld 2
3 Henrik Muskos 2
4 Henrik Muskos 3
5 Kent Hofling

6 till 10 utan inbördes ordning
Johnny Lindgren 3
Johnny Lindgren 1
Lennart Westerlund 2
Lennart Westerlund 1
Hans Gälldin 2

Bilder plac 1-5. © respektive fotograf

Foto: Jan Lundstedt Foto: Ivan Sköld Foto: Henrik Muskos Foto: Henrik Muskos Foto: Kent Hofling

C. FÄRGBILD
1 Annica Westerlund 3
2 Urban Rundblom 3
3 Henrik Muskos 1
4 Henrik Muskos 3
5 Hans Gälldin 2

6 till 10 utan inbördes ordning
Urban Rundblom 2
Ivan Sköld 1
Johnny Lindgren 3
Lennart Westerlund 1
Henrik Muskos 2

Bilder plac 1-5. © respektive fotograf

Foto: Annica WesterlundFoto: Urban Rundblom

Foto: Henrik Muskos Foto: Henrik Muskos Foto: Hans Gälldin

D. Digital
1 Björn Wiklund 2
2 Karl Wetterlund 1
3 Urban Rundblom 2
4 Hans Gälldin 3
5 Urban Rundblom 3

6 till 10 utan inbördes ordning
Johnny Lindgren 3
Henrik Muskos 2
Hans Gälldin 1
Ivan Sköld 2
Urban Rundblom 1

Bilder plac 1-5. © respektive fotograf

Foto: Björn Wiklund Foto: Karl Wetterlund Foto: Urban Rundblom Foto: Hans Gälldin Foto: Urban Rundblom

 Tack alla som lämnade in bidrag!

Share

Månadsmöte november med årsmöte och hösttävling

Novembers månadsmöte i Sundsvalls fotoklubb är ett möte med få punkter på agendan. Det är nämligen även årsmöte och förutom sedvanliga beslut så upptas tiden av redovisning av hösttävlingen.

Årsmötet förflöt utan några som helst problem med sittande ordförande Håkan som årsmötesordförande. Enligt valberedningens förslag så omvaldes Håkan Sislegård till klubbens ordförande för en tid på ett år. Som styrelseledamöter omvaldes Tomas Hellström och Johnny Lindgren för en tid av två år, och som styrelsesuppleanter omvaldes Anette Lissen Sjödin och Christer Hägglund för en tid av ett år. Då vår nuvarande revisor meddelat att han inte ställde upp för omval föreslog valberedningen Patrik Jonasson till revisor, och han valdes av mötet. Till posten revisorssuppleant hade valberedningen inget förslag, men Jan Lundstedt anmälde sig som frivillig och valdes av mötet. Det innebär att kommande år är styrelsens sammansättning oförändrad, dvs:

Håkan sislegård (ordf)
Ulf Winhagen (kassör)
Johnny Lindgren (sekr)
Tomas Hellström
Henrik Muskos
Anette Lissen Sjödin (suppl)
Christer Hägglund (suppl)

Till årets hösttävling hade vi i vanlig ordning utsett en domare. Denna gång hette han Terje Lindblom och arbetar på Mittuniversitetet. Terje har en gedigen bakgrund som fotograf, som började som studiofotograf hemma i Skellefteå, som skolfotograf och bildjournalist och har som sådan jobbat som fotograf på ett antal större och mindre tidningar runt om i landet. Han har även arbetat som bildredaktör på två av våra största dagstidningar. Under åren 1998-2001 drev Terje tillsammans med en kollega en nyhetsbyrå i Murmansk. Nu arbetar han på MIUN som adjunkt och forskar i ämnet ”Nyhetsbilden i förändring”.

Foto: Henrik Muskos

novembermotet_2 novembermotet_3 Foto: Henrik Muskos

Till hösttävlingen hade det lämnats in ett stort antal bilder, 31st påsikt i färg, 34st påsikt monokrom, och 55st i den digitala klassen. Totalt 120 bilder. I hösttävlingen får man poäng enligt ett poängsystem. Mer information om poängsystemet finns här: Tävlingsbestämmelser Vinnare i de olika klasserna blev:

Foto: Henrik Muskos

Håkan räknar poäng

Monokrom:
1. Henrik Muskos
2. Jan Lundstedt
3. Ivan Sköld

Färg:
1. Henrik Muskos
2. Urban Rundblom
3. Annica Westerlund

Digitalt:
1. Urban Rundblom
2. Björn Wiklund
3. Hans Gälldin

Klubbmästare blev Ivan Sköld. Stort grattis till alla placerade och främst till Ivan. Tack alla som deltagit med bilder.

Foto: Henrik Muskos

Klubbmästaren Ivan Sköld, med fjolårets klubbmästare Urban Rundblom i bakgrunden.

Under fikapausen undersökte vi bland annat ett intressant gömsle som klubbmedlemmen och naturfotografen Tony Rundström hade med sig till mötet. Mycket spännande och underhållande för publiken.

Foto: Henrik Muskos

Resning av gömsle

Foto: Henrik Muskos

Efter fikat fick Terje Lindblom chansen att visa en del av sitt eget arbete. Det var en mycket intressant inblick i ca 20 år som bildjournalist med fina, tänkvärda och en del skrämmande bilder.

Ett stort tack till Terje som ställde upp som domare och gjorde det mycket bra.

novembermotet_12

Domaren Terje Lindblom

Väl mött på decembermötet den 2 december!

 Foto: Henrik Muskos

/Christer Hägglund

 

 

Share

Hösttävlingen, digitala kopior av påsiktsbilder

Du som har lämnat in påsiktsbilder till Hösttävlingen, du kommer väl ihåg att skicka in en digital variant också? I den mån det finns sådana såklart.

Anledningen är att styrelsen vill slippa den ytterst tidskrävande proceduren att fotografera av alla påsiktsbilder för att kunna visa placerade bilder på månadsmötet, med ett resultat som ändå inte gör originalet rättvisa. Det är ändå påsiktsbilden som tävlar och domaren kommer endast att ha tillgång till denna och inte den digitala kopian.

Har du inte skickat in? Gör det omgående, till tavling snabela sundsvallsfotoklubb.se

/Styrelsen

Share

Månadsmöte september

Säsongens första månadsmöte! En få fördelar med att hösten kommer är att fotoklubbens ordinarie verksamhet drar igång igen. Ordförande Håkan hälsade alla närvarande välkomna och drog kortfattat kvällens program. Månadens bild, kritikerbild, kvällens huvudpunkt kollektionstävlingen, samt avslutning med att se uttagna bilder i en klass från Malmö International.

Johnny kollade om vi hade några nya medlemmar med på mötet, vilket vi glädjande nog hade även denna gång. Vi fortsätter att växa och det är ju självklart väldigt roligt. Christer informerade om ett tillfälle vi fått att få en föreläsning och bildvisning av fotografen Magnus Fredriksson. Detta kommer att ske den 9/9 kl 19.00 i vår vanliga lokal. Mer info i ett separat inlägg. Intresse för att vara jury i en klubbtävling åt en annan klubb efterfrågades. Två ja och ett kanske på mötet. Är du intresserad av se fina bilder och låta ditt eget tycke och smak avgöra? Hör av dig till Henrik Muskos! Det kollades även av intresse för en höstutflykt. Intresse fanns, men det nåddes ingen enighet om var den skall gå. Styrelsen får återkomma i den frågan.

Sundsvalls fotoklubbs kollektionstävling

Diskussioner kring kollektionstävlingen
Foto: Henrik Muskos

Kollektionstävling

Foto: Henrik Muskos

 

Vinnaren Hans Gälldin

Vinnaren Hans Gälldin
Foto: Henrik Muskos

I kollektionstävlingen tävlar man med påsiktsbilder i en kollektion. Dvs bilderna ska hänga ihop på ett sätt som uppfattas av betraktaren. Under fikat går medlemmarna runt och tittar på kollektionerna och röstar på sina fem favoriter, Håkan räknar samman rösterna och vi korar en vinnare. Totalt deltog nio kollektioner med 3-4 bilder vardera. Vinnare detta år blev Hans Gälldin med en mycket fin kollektion bilder på hackspett.
”Bilderna är tagna hemma hos mig, i ett skjul som jag byggt om till gömsle” berättar Hans.
Grattis! Pris från klubben är ett presentkort på deltagande i hela DIFO eller en klass i RIFO. Dessutom skänkte en medlem ett pris i form av en förpackning fotopapper.

 

På våra månadsmöten serveras alltid fika för en tia, så även denna gång. Har du idéer om hur vi kan utveckla fikat på våra månadsmöten? Kom med förslag. Vi har en viss budgetram att hålla oss inom, men visst utrymme för förändring finns. Våra Fika för tia är förutom medlemsavgifterna klubbens sätt att få in kontanta medel.

En nyhet var också Köp-och-sälj, en återkommande punkt på våra möten. Ett bord kommer att vara reserverat för den som vill ta med sig prylar som man inte längre behöver för att sälja till andra medlemmar.

Köp & sälj

Köp & sälj på mötet
Foto: Henrik Muskos

Efter redovisningen av kollektionstävlingen så var det så dags att se inspirerande bilder från Malmö International Exhibition Of Photographic Art. Många fantastiskt fina bilder att se som ger idéer till egna arbeten.

Därefter var det hög tid att bege sig hemåt i höstkvällen.

Hoppas att vi ses måndagen den 9:e!

Styrelsen, genom Christer Hägglund

Share