Månadsmöte med besök från Söderhamn

Tack Söderhamn för arbetet med vårtävlingen!

När resultatet av klubbens vårtävling stod på dagordningen var månadsmötet ännu mer välbesökt än vanligt. Jag räknade till 37 personer, men jag kan ha räknat fel eftersom alla vimlade omkring och tittade på de utlagda tävlingsbilderna och pratade med varandra. Till besökarna räknade jag också två representanter från Söderhams Kameraklubb, Camilla Bergström och Björn Wiksten. De representerade sin klubb, som på olika sätt hade bedömt våra bilder och fungerat som jury för tävlingen.

manadsmote_2016_04_01

Åsa studerar monokroma påsiktsbilder Foto: Ellinor Kempe

manadsmote_2016_04_02

Foto: Ellinor Kempe

Christer hälsade välkommen. Sedan han hade korrigerat dagordningen och berättat att punkten ”diskussionsbild” var  struken, lämnade han snabbt över ordet till Camilla och Björn.

Seriöst bedömningsarbete

Björn Wiksten, som är ordförande i Söderhamnsklubben, började med att berätta om sig själv och sitt fotograferande. Han är född i Matfors och uppväxt där och i Delsbo. Fotointresset väcktes på allvar när han någon gång i tjugoårsåldern skickade en bild till sin far som då bodde i Sundsvall och där visade bilden för en erkänt duktig fotograf. Bilden fick beröm och Björn fick blodad tand och började lära sig mer om fotografering. Ännu idag vet inte Björn vem den fotografen var.

Söderhamns Kameraklubb har gjort ett mycket seriöst bedömningsarbete av våra bilder. På ett månadsmöte delades påsiktsbilderna upp i två klasser, monokrom och färg, och klubb­med­lem­marna delades in i två grupper som fick bedöma varsin klass. De fick sedan god tid på sig att enskilt välja sina tre favoritbilder. Därefter diskuterades de utvalda bilderna inom gruppen, ända tills gruppen var helt överens om rangordningen av de tio bästa bilderna.

De digitala bilderna hanterades litet annorlunda. Intresserade klubbmedlemmar fick tillgång till bilderna via webben och där diskuterade de och rangordnade tills de även där var överens. Björn menade att detta var en bra träning för klubbens medlemmar i att se och prata om bilder.

Digitala klassen

Innan Björn redovisade resultatet visades alla bilder i digitala klassen. Han kommenterade att vår klubb tycktes fotografera på temat ”broar” eftersom Sundsvallsbron var ett vanligt motiv på tävlingsbilderna. Bilderna redovisades från placering nummer tio till placering nummer ett.

Nummer tio var Anette Sjödins kvinnoporträtt som väckte frågor och kittlade fantasin, så som en bra bild ska göra. Nummer nio var Patrik Nilssons Sundsvallsbro i dimma, där en person i silhuett också väckte frågor. Nummer åtta var Johnny Lindgrens uttrycksfulla flicka med flygande hår, eller ”Plupp”, som juryn hade döpt henne till. Nummer sju var Lennart Westerlunds landskap, där molnskuggor flyter över ett grönt ”lapptäcke”. Nummer sex var Karl Wetterlunds svartvita bild av en äldre man, där en kvinna dominerande hötter med pekfingret. Nummer fem var Patrik Nilssons bild av vatten som ser ut att koka mellan strandens stenar. Nummer fyra var Jan Lundstedts fjäril, en blåvinge, på blåbärsris i varma höstfärger, en bild som var ”mycket mer än en artbild”.

Så var vi framme vid diplombilderna: På tredje palts kom Anette Sjödins bild i gråbeiga toner av uppdragna båtar med hav och molnfylld himmel i bakgrunden. På andra plats kom Johnny Lindgrens Sundsvallsbro, även den i dimma, men med en välplacerad roddbåt på vattnet. Första plats kneps även den av Johnny med en bild av ett sittande barn som syns genom en inramning av bladverk. Diplomvinnarna mottog vinstbevisen under varma applåder.

manadsmote_2016_04_03

Juryrepresentanterna och påsiktsbilder Foto: Ellinor Kempe

Påsiktsbilder i färg

Camilla Bergström presenterade sig och berättade att hon har fotograferat sedan 2007 och att hon nu går andra året av en fotoutbildning på Forsa folkhögskola. Detta andra år, efter ett grundår, innebär ett mera självständigt och spännande arbete med olika teman i projektform.

Även Camillas redovisning började med bild nummer tio och slutade med diplom­place­ring­arna tre till ett. Nummer tio var Patrik Nilssons grotta där blå himmel speglas i vatten. Nummer nio var Lia Jacobis dramatiska bild av en dansande kvinna i röd klänning. Nummer åtta var Urban Rundbloms röda soluppgång över isiga strandstenar. Nummer sju var Annica Westerlunds gravstenar och järnstaket mot en gul himmel vid Ljustorps kyrka, ”en skildring av hela livet i en och samma bild”. Nummer sex var Ellinor Kempes orädda makrofluga på en tidning. Nummer fem var Urban Rundbloms odimmiga version av Sundsvallsbron. Nummer fyra var Lia Jacobis dansbild av en kvinna i beigerosa toner.

Diplom för tredje plats i denna klass gick till Annica Westerlunds bild där varma och kalla färger balanserade över vatten, land och byggnader. Johnny Lindgren fick diplom på andra plats med bilden av en flicka i stämningsfullt och magiskt ljus. Första pris fick Christer Hägglund för sin bild av Sveriges längsta träbro i en dynamisk komposition. Åter applåderades det vid diplomutdelningen till de tre.

Monokroma påsiktsbilder

Björn stod för redovisningen av de monokroma påsiktsbilderna från placering tio till ett. På tionde plats kom Urban Rundbloms spännande trappor. På nionde plats kom Ellinor Kempes bild av kajor, duvor och en mås i intressant samspel. Bilden fick positiva kommentarer för den låga kamerahöjden och det roliga innehållet. Åtta var Lia Jacobis bild av två personer i motljus i en smutsig gång mellan byggnader. På sjunde plats kom Johnny Lindgren bild av en flicka med hatt. På sjätte plats kom Annica Westerlunds finurliga bild av en konstbetraktare som iakttar en väggprojicerad bild av två händer och ett skrivet pappersark. Femma var Lennart Westerlunds bild av en mur och pålar i vatten, tagen i södra Frankrike. Bilden hade upplevts som stark och litet skrämmande av juryn och väckt associationer till fängelser i Gulag. På fjärde plats kom Urban Rundbloms bild av en badare i bassäng, en bild med skönt linjespel, tagen i en fuktig och kameraovänlig miljö.

Diplom för tredjeplacering i denna klass gick till Lia Jacobi för en bild i panoramaformat av en litet sliten, äldre man med händerna kupade framför ansiktet. Annica Westerlund fick andraplatsens diplom för en naturbild av väg och kullar med djup, linjespel och sköna strukturer. Förstaplatsdiplomet gick till Johnny Lindgren för bilden av ett barn i sommargrönska och motljus, en ”magisk bild med ett underbart ljus” där juryns kommentar också var ”Detta är livet!”. Mötesdeltagarna applåderade outtröttligt de värdiga vinnarna.

manadsmote_2016_04_04

Vinnarna i årets Vårtävling samlade, fr v Anette Lissen Sjödin, Christer Hägglund, Lia Jacobi, Johnny Lindgren, Annica Westerlund. Foto: Ellinor Kempe

manadsmote_2016_04_05

Camilla och Björn från Söderhamns KK Foto: Ellinor Kempe

Några tips från Söderhamns Kameraklubb

Före den monokroma redovisningen hade vi fikat och minglat. Efter den berättade Björn och Camilla om verksamheten i Söderhamns Kameraklubb. Klubben har ungefär hälften så många medlemmar som vår klubb, men verksamheten är livlig. Man har möten två gånger i månaden med tävlingar, månadens bild och olika teman. Bland annat kan medlemmar lägga förslag på teman i en burk och de som vill ha en utmaning lägger en lapp med sitt namn i en annan burk. Den vars namn blir draget får sedan dra sin temalapp och ska genomföra det föreslagna temat, vare sig hen tycker om temat eller inte. Klubben har bildkvällar, där de för närvarande studerar Göran Segeholms bok ”Konsten att ta vinnande bilder”.  De gör även utflykter och årets vårutflykt går till RIFO-träffen i Bollnäs 7 maj. Klubbens nyhetsblad Reflexen kan läsas på nätet och vi inbjuds också att vara med när Anders Petersén kommer till Söderhamns Teater 22 april klockan 19.00. Läs mer på hemsidan www.soderhamnskameraklubb.se. Björn tipsade om och rekommenderade den distansutbildning som han just nu läser på Karlstads universitet i ämnet ”Fotografins filosofi”.

Söderhamns Kameraklubb hade verkligen gjort ett bra jobb med bedömningen av vår­täv­ling­ens bilder och deras kommentarer vid redovisningen var utförliga, välformulerade och roliga. Christer tackade dem för arbetet.

Månadens bild och RIFO

Vi tittade på ännu fler bilder, ett drygt tiotal inlämnade månadsbilder med mångskiftande motiv, allt från hackspettar till Nordman.

Hans Friskberg hade lämnat in en Canon Extender EF 1.4x till försäljning på klubbens bytesmarknad.

Christer berättade slutligen att tre av klubbens medlemmar finns med i RIFO:s förteckning över antagna fotografer till Riksfotoutställningen 2016. Det är Annica Westerlund, Johnny Lindgren och Åsa Granlöf.

/Christina

Share

Månadsmöte april

Lite senare än vanligt var det dags att träffas för ett månadsmöte igen. Normalt sett har vi månadsmöte första måndagen i månaden men eftersom det var annandag påsk så sköts det denna gång fram en vecka. Ordförande Håkan välkomnade 36 medlemmar till mötet, därefter tog vi några inledande frågor, bland annat om mål för årets vårutflykt. Tidigare år har aprilmötet varit det sista före sommaruppehållet, men det beslutades att vi i år skulle ta ett möte även i maj. Det kändes fel att ta sommaruppehåll när snön fortfarande ligger meterdjup på sina ställen. Sekreterare Johnny, som har koll på alla medlemmar, hälsade två nya medlemmar välkomna och konstaterade att antalet medlemmar ökar och är nu bland det högsta vi haft på ganska många år. Mycket trevligt, men vi kan bli fler!

Foto/©: Henrik Muskos

En nyhet för detta möte var också att vi hade en medlem med oss via Skype, en medlem som inte kunnat vara med på mötena på ett tag pga sjukdom. Tyvärr hade vi lite problem med ljudet och vi ska utvärdera det här första försöket och se om det blir aktuellt med en fortsättning.

Därefter var det så dags för kvällens huvudnummer, nämligen redovisning av Vårtävlingen. Vårtävlingen är en intern klubbtävling för klubbens medlemmar där en extern domare dömer efter fritt val. Årets domare var Svanthe Harström, frilansfotograf och lärare i foto inom gymnasieskolan i Sundsvall och på Sundsvalls konstskola. Redovisningen går till så att man visar upp 10 bilder i varje klass, Monokrom påsikt, färg påsikt och digital (påsiktsbilder är pappersbilder). Domaren får även chans att utveckla sitt omdöme om respektive bild. Av dessa 10 bilder får de tre bäst placerade diplom. Svanthe var en otroligt inspirerande domare som levererade bra, sakliga och mycket roliga omdömen om bilderna.

Foto/©: Henrik Muskos

De totalt fem vinnarna med sina nio diplom, fr v: Ivan Sköld, Annica Westerlund, Johnny Lindgren, domare Svanthe Harström, Urband Rundblom och Lennart Westerlund
Foto/©: Henrik Muskos

Vinnarna i de olika klasserna var:

A, monokrom påsikt:
1. Johnny Lindgren
2. Ivan Sköld
3. Annica Westerlund

C, färg påsikt:
1. Urban Rundblom
2. Ivan Sköld
3. Annica Westerlund

D, digital:
1. Johnny Lindgren
2. Ivan Sköld
3. Lennart Westerlund

Foto/©: Johnny Lindgren

Vinnare i Digitala klassen blev Johnny Lindgren

Foto/©: Ivan Sköld

På andra plats i digitala klassen kom Ivan Sköld

Foto/©: Lennart Westerlund

…och på en tredje plats Lennart Westerlund

Ett stort grattis till alla vinnare och tack till alla som deltog i tävlingen.

Fikamingel och betraktande av tävlingsbilder.

Fika och betraktande av påsiktsbilder i Vårtävlingen.
Foto/©: Henrik Muskos

Efter redovisningen var det dags för sedvanligt fika för en tia med mingel och prat, där många diskussioner rörde alla fina tävlingsbilder som låg upplagda i lokalen. Som sista punkten på programmet var det så dags för domare Svanthe att få presentera sig själv och sitt eget fotograferande lite. Svanthe lever foto säger han själv, kameran är en ständig följeslagare och det vi fick se var ett antal bilder varav några under rubrikerna Jobb, Projekt, Barnbarn, Hästar och Barn. Själv fastnade jag för ett projekt som Svanthe jobbar med som kommer att bli en utställning i sommar i närområdet. Ett jättetack till dig Svanthe för att du ville vara domare i vår tävling och för din inspirerande bildvisning!

Efter detta var klockan sent, hög tid att dra sig hemåt. Tack alla ni som kom på mötet och glöm nu inte att vi har ett möte i maj också! Tid och dag meddelas senare.

Share

Vårtävlingen 2013

Jag har nu sammanställt alla tävlingsbidrag i vårtävlingen 2013. En imponerande samling bilder, både till antal och innehåll. Vårtävlingen är en intern klubbtävling för klubbens medlemmar.

Totalt har:
9 fotografer inkommit med 25 bidrag i klass A monokrom,
10 fotografer inkommit med 30 bidrag i klass C färg och
16 fotografer inkommit med 45 bidrag i klass D digitalt.
Totalt exakt 100 bilder.

Bilderna kommer att överlämnas till domaren under de närmaste dagarna och resultatet presenteras på aprilmötet som äger rum den 8 april. Missa för guds skull inte det!

/Christer Hägglund

Share

Resultat vårtävlingen 2012

Vi gratulerar följande personer till enastående resultat i vårtävlingen.

Klass A: Svart vit

 1. Urban Rundblom
 2. Mona Wiklund
 3. Urban Rundblom
 4. Johnny Lindgren
 5. Annica Westerlund

Klass C: Färgbild

 1. Mona Wiklund
 2. Björn Wiklund
 3. Annica Westerlund
 4. Urban Rundblom
 5. Lennart Westerlund

Klass D: Digital

 1. Johnny Lindgren
 2. Patrik Nilsson
 3. Lennart Westerlund
 4. Ann-Marie Stålgren
 5. Johnny Lindgren

Du når alla resultat i för vårtävlingen genom att klicka här

Share