Hösttävlingen, placerade bilder

Som vi berättade i inlägget om månadsmötet så bygger hösttävlingens resultat på ett poängsystem. Placerade fotografer på plats 1-3 i respektive klass hittar du i det inlägget. Här redovisar vi placerade bilder, från 1-5, samt namnen på fotograferna upp till placering tio utan inbördes ordning.

 

TÄVLINGSKLASS
PLACERING FOTOGRAF BILD NR.

A. MONOKROM
1 Jan Lundstedt 2
2 Ivan Sköld 2
3 Henrik Muskos 2
4 Henrik Muskos 3
5 Kent Hofling

6 till 10 utan inbördes ordning
Johnny Lindgren 3
Johnny Lindgren 1
Lennart Westerlund 2
Lennart Westerlund 1
Hans Gälldin 2

Bilder plac 1-5. © respektive fotograf

Foto: Jan Lundstedt Foto: Ivan Sköld Foto: Henrik Muskos Foto: Henrik Muskos Foto: Kent Hofling

C. FÄRGBILD
1 Annica Westerlund 3
2 Urban Rundblom 3
3 Henrik Muskos 1
4 Henrik Muskos 3
5 Hans Gälldin 2

6 till 10 utan inbördes ordning
Urban Rundblom 2
Ivan Sköld 1
Johnny Lindgren 3
Lennart Westerlund 1
Henrik Muskos 2

Bilder plac 1-5. © respektive fotograf

Foto: Annica WesterlundFoto: Urban Rundblom

Foto: Henrik Muskos Foto: Henrik Muskos Foto: Hans Gälldin

D. Digital
1 Björn Wiklund 2
2 Karl Wetterlund 1
3 Urban Rundblom 2
4 Hans Gälldin 3
5 Urban Rundblom 3

6 till 10 utan inbördes ordning
Johnny Lindgren 3
Henrik Muskos 2
Hans Gälldin 1
Ivan Sköld 2
Urban Rundblom 1

Bilder plac 1-5. © respektive fotograf

Foto: Björn Wiklund Foto: Karl Wetterlund Foto: Urban Rundblom Foto: Hans Gälldin Foto: Urban Rundblom

 Tack alla som lämnade in bidrag!

Share