Årsmöte och redovisning av hösttävlingen

Den 7 november kom trettiosju fotografer vandrande genom den rekordtidiga snön till månadsmötet i Bosvedjan. Det var dags för både årsmöte och redovisning av hösttävlingen.

Information från ordföranden

Christer hälsade nya medlemmar välkomna och vände sig också med ett välkommen till medlemmar som inte synts på månadsmöten på ett tag. Han berättade att styrelsemötet i oktober innebar uppstarten för arbetet inför RIFO våren 2018. Tina är projektledare och den som vill vara med i arbetet kan anmäla intresse till henne eller till någon annan i styrelsen.

Om dagens möte berättade Christer att styrelsen har valt att programpunkten ”kritikerbilden” ska pausas ett tag. Vi ska så klart fortsätta att titta på och tala om bilder, men i någon annan form. Gert Persson hade bett att få visa ett bildspel, så en sådan programpunkt fanns med under kvällen. Christer sa, att om någon vill visa bildspel bör man höra av sig till honom i förväg och fråga. Bildspel bör inte vara längre än 5 minuter om de ska visas på mötet.

På Fredrik Karlssons initiativ har en workshop med fotografering av natthimmel och norrsken genomförts. Fredrik har delat med sig av sina noggranna instruktioner, ovärderliga råd och tips inför fotograferingen och Christer framförde klubbens stora tack till honom.

Innan årsmötet inleddes påminde Johnny dem som ännu inte betalat medlemsavgiften att göra det snarast.

Årsmötet

Alla detaljer om vad som beslutades på årsmötet får ni läsa i årsmötesprotokollet. Inga stora omvälvningar inträffade dock. Christer fortsätter som ordförande ännu ett år, verksamhetsberättelsen visade på ”ett ganska vanligt år i klubbens historia” och vi klubbade igenom ”en budget liknade som föregående år”. En motion om att ändra poängberäkningen vid hösttävlingen, så att beräkningen blir likadan som vid vårtävlingen, röstades igenom, medan ett förslag om regeländring vid kollektionstävlingen återremitterades till styrelsen.

Foto: Ellinor Kempe

Avslappnat under årsmötet, Urban och Lia Foto: Ellinor Kempe

Redovisning av hösttävlingen

Domare vid årets hösttävling var fotograf Rania Rönntoft, Matfors. Hon berättade att hon började fotografera 2008 och att hon 2012 var färdigutbildad fotograf. Hon försörjer sig som frilansande fotograf, med bland annat bilder av natur, mat och inredning. Hon säljer fotokonst och är medlem i bildbyrån Scandinav. Rania arbetar med enkel utrustning och naturligt ljus och hon använder ofta sig själv som modell i sina bilder. Rania sa att hon älskar hösten och att detta nog syns i det bildurval hon har gjort vid vår hösttävling. Så här har bilderna rankats:

Klass A, Monokrom påsiktsbild, ”svart-vita klassen”

10   Erikas ömsinta bild av mor och dotter
9   Lias optiska bild av en väggarmatur
8   Erikas rykande tävlingsbil
7   Johnnys porträtt
6   Björns människor i rörelse
5   Lennarts kyrkfönster med trädskugga
4   Patriks vattenfall
3   Johnnys barn i skog
2   Ellinors konsertbild av Miriam Bryant
1   Ann-Maries bild av en udde med träd som speglas i vattnet

Med vårt nuvarande poängberäkningssystem innebar denna rankning att Ellinor Kempe vann den monokroma klassen, Johnny Lindgren kom på andra plats och Ann-Marie Stålgren kom på tredje plats.

Klass C, Färg, påsiktsbild

10   Erikas bild av nypon i höstregn
9   Christinas bild från Esplanaden i Sundsvall
8   Annicas vilande får i landskap
7   Erikas hisnande serpentinvägar
6   Annicas höstlandskap med dimmor
5   Urbans hus vid vatten
4   Monas isländska landskap
3   Johnnys röda liljor
2   Patriks ishinna över orangea stenar
1   Lias strandstenar med himmel

Med vårt nuvarande poängberäkningssystem innebar denna rankning att Lia Jacobi vann färgbildsklassen, Patrik Nilsson kom på andra plats och Johnny Lindgren kom på tredje plats.

Foto: Ellinor Kempe

Grattis Lennart! Foto: Ellinor Kempe

Klass D, digital bild:

10   Ellinors bild av en familj i båt på kvällsbelyst vatten
9   Tinas bild av en brygga i morgondimma
8   Johnnys bild av en höstregnbåge
7   Urbans bohusländska klippor
6   Katarinas regndroppe i gräs
5   Lennarts blodröda solnedgångshimmel mellan hus
4   Erikas vilande man vid rastplats
3   Lennarts gröna blad mitt i mossan
2   Lennarts norska fjord med träd i förgrunden
1   Annicas sol dold bland höstmolnen

Med vårt nuvarande poängberäkningssystem innebar denna rankning att Lennart Westerlund vann den digitala klassen, Annica Westerlund kom på andra plats och Erika Näsberg kom på tredje plats.

Foto: Ellinor Kempe

Fikadags. Foto: Ellinor Kempe

Foto: Ellinor Kempe

Foto: Ellinor Kempe

Gerts bildspel som avslutning

Någonstans mellan tävlingsklasserna bjöds vi på gott, gratis fika. Så avslutades mötet med att Gert visade sitt bildspel med trädgårdens vackra sommarblommor till mycket njutbar sång. För det fick Gert ta emot varma applåder. Christer påminde om att bildspel som ska visas offentligt måste ha godkänd, friköpt musik. Detta är värt att tänka på inför inlämningen till RIFO:s bildspelsklass. Inlämningen till RIFO sker för övrigt vid vårt januarimöte.

Foto: Ellinor Kempe

Ett stort tack till domaren Rania Rönntoft för ett väl utfört arbete. Foto: Ellinor Kempe

Foto: Henrik Muskos

De flesta pristagarna i årets hösttävling. Övre raden fr v Johnny Lindgren, Patrik Nilsson, Lennart Westerlund, Lia Jacobi, Erika Näsberg. Nedre raden fr v Rania Rönntoft (domare), Annica Westerlund och Ellinor Kempe. Foto: Henrik Muskos

Slutligen hälsade Christer oss välkomna åter till mötet i december, där det som vanligt blir mycket och gratis fika, och uppmanade oss att på in på Erikas sida Aliva photography för att se hennes projektbilder knutna till Rosa Bandet och kampen mot bröstcancer.

Vid pennan,

Christina

 

 

Share

Månadsmöte med besök från Söderhamn

Tack Söderhamn för arbetet med vårtävlingen!

När resultatet av klubbens vårtävling stod på dagordningen var månadsmötet ännu mer välbesökt än vanligt. Jag räknade till 37 personer, men jag kan ha räknat fel eftersom alla vimlade omkring och tittade på de utlagda tävlingsbilderna och pratade med varandra. Till besökarna räknade jag också två representanter från Söderhams Kameraklubb, Camilla Bergström och Björn Wiksten. De representerade sin klubb, som på olika sätt hade bedömt våra bilder och fungerat som jury för tävlingen.

manadsmote_2016_04_01

Åsa studerar monokroma påsiktsbilder Foto: Ellinor Kempe

manadsmote_2016_04_02

Foto: Ellinor Kempe

Christer hälsade välkommen. Sedan han hade korrigerat dagordningen och berättat att punkten ”diskussionsbild” var  struken, lämnade han snabbt över ordet till Camilla och Björn.

Seriöst bedömningsarbete

Björn Wiksten, som är ordförande i Söderhamnsklubben, började med att berätta om sig själv och sitt fotograferande. Han är född i Matfors och uppväxt där och i Delsbo. Fotointresset väcktes på allvar när han någon gång i tjugoårsåldern skickade en bild till sin far som då bodde i Sundsvall och där visade bilden för en erkänt duktig fotograf. Bilden fick beröm och Björn fick blodad tand och började lära sig mer om fotografering. Ännu idag vet inte Björn vem den fotografen var.

Söderhamns Kameraklubb har gjort ett mycket seriöst bedömningsarbete av våra bilder. På ett månadsmöte delades påsiktsbilderna upp i två klasser, monokrom och färg, och klubb­med­lem­marna delades in i två grupper som fick bedöma varsin klass. De fick sedan god tid på sig att enskilt välja sina tre favoritbilder. Därefter diskuterades de utvalda bilderna inom gruppen, ända tills gruppen var helt överens om rangordningen av de tio bästa bilderna.

De digitala bilderna hanterades litet annorlunda. Intresserade klubbmedlemmar fick tillgång till bilderna via webben och där diskuterade de och rangordnade tills de även där var överens. Björn menade att detta var en bra träning för klubbens medlemmar i att se och prata om bilder.

Digitala klassen

Innan Björn redovisade resultatet visades alla bilder i digitala klassen. Han kommenterade att vår klubb tycktes fotografera på temat ”broar” eftersom Sundsvallsbron var ett vanligt motiv på tävlingsbilderna. Bilderna redovisades från placering nummer tio till placering nummer ett.

Nummer tio var Anette Sjödins kvinnoporträtt som väckte frågor och kittlade fantasin, så som en bra bild ska göra. Nummer nio var Patrik Nilssons Sundsvallsbro i dimma, där en person i silhuett också väckte frågor. Nummer åtta var Johnny Lindgrens uttrycksfulla flicka med flygande hår, eller ”Plupp”, som juryn hade döpt henne till. Nummer sju var Lennart Westerlunds landskap, där molnskuggor flyter över ett grönt ”lapptäcke”. Nummer sex var Karl Wetterlunds svartvita bild av en äldre man, där en kvinna dominerande hötter med pekfingret. Nummer fem var Patrik Nilssons bild av vatten som ser ut att koka mellan strandens stenar. Nummer fyra var Jan Lundstedts fjäril, en blåvinge, på blåbärsris i varma höstfärger, en bild som var ”mycket mer än en artbild”.

Så var vi framme vid diplombilderna: På tredje palts kom Anette Sjödins bild i gråbeiga toner av uppdragna båtar med hav och molnfylld himmel i bakgrunden. På andra plats kom Johnny Lindgrens Sundsvallsbro, även den i dimma, men med en välplacerad roddbåt på vattnet. Första plats kneps även den av Johnny med en bild av ett sittande barn som syns genom en inramning av bladverk. Diplomvinnarna mottog vinstbevisen under varma applåder.

manadsmote_2016_04_03

Juryrepresentanterna och påsiktsbilder Foto: Ellinor Kempe

Påsiktsbilder i färg

Camilla Bergström presenterade sig och berättade att hon har fotograferat sedan 2007 och att hon nu går andra året av en fotoutbildning på Forsa folkhögskola. Detta andra år, efter ett grundår, innebär ett mera självständigt och spännande arbete med olika teman i projektform.

Även Camillas redovisning började med bild nummer tio och slutade med diplom­place­ring­arna tre till ett. Nummer tio var Patrik Nilssons grotta där blå himmel speglas i vatten. Nummer nio var Lia Jacobis dramatiska bild av en dansande kvinna i röd klänning. Nummer åtta var Urban Rundbloms röda soluppgång över isiga strandstenar. Nummer sju var Annica Westerlunds gravstenar och järnstaket mot en gul himmel vid Ljustorps kyrka, ”en skildring av hela livet i en och samma bild”. Nummer sex var Ellinor Kempes orädda makrofluga på en tidning. Nummer fem var Urban Rundbloms odimmiga version av Sundsvallsbron. Nummer fyra var Lia Jacobis dansbild av en kvinna i beigerosa toner.

Diplom för tredje plats i denna klass gick till Annica Westerlunds bild där varma och kalla färger balanserade över vatten, land och byggnader. Johnny Lindgren fick diplom på andra plats med bilden av en flicka i stämningsfullt och magiskt ljus. Första pris fick Christer Hägglund för sin bild av Sveriges längsta träbro i en dynamisk komposition. Åter applåderades det vid diplomutdelningen till de tre.

Monokroma påsiktsbilder

Björn stod för redovisningen av de monokroma påsiktsbilderna från placering tio till ett. På tionde plats kom Urban Rundbloms spännande trappor. På nionde plats kom Ellinor Kempes bild av kajor, duvor och en mås i intressant samspel. Bilden fick positiva kommentarer för den låga kamerahöjden och det roliga innehållet. Åtta var Lia Jacobis bild av två personer i motljus i en smutsig gång mellan byggnader. På sjunde plats kom Johnny Lindgren bild av en flicka med hatt. På sjätte plats kom Annica Westerlunds finurliga bild av en konstbetraktare som iakttar en väggprojicerad bild av två händer och ett skrivet pappersark. Femma var Lennart Westerlunds bild av en mur och pålar i vatten, tagen i södra Frankrike. Bilden hade upplevts som stark och litet skrämmande av juryn och väckt associationer till fängelser i Gulag. På fjärde plats kom Urban Rundbloms bild av en badare i bassäng, en bild med skönt linjespel, tagen i en fuktig och kameraovänlig miljö.

Diplom för tredjeplacering i denna klass gick till Lia Jacobi för en bild i panoramaformat av en litet sliten, äldre man med händerna kupade framför ansiktet. Annica Westerlund fick andraplatsens diplom för en naturbild av väg och kullar med djup, linjespel och sköna strukturer. Förstaplatsdiplomet gick till Johnny Lindgren för bilden av ett barn i sommargrönska och motljus, en ”magisk bild med ett underbart ljus” där juryns kommentar också var ”Detta är livet!”. Mötesdeltagarna applåderade outtröttligt de värdiga vinnarna.

manadsmote_2016_04_04

Vinnarna i årets Vårtävling samlade, fr v Anette Lissen Sjödin, Christer Hägglund, Lia Jacobi, Johnny Lindgren, Annica Westerlund. Foto: Ellinor Kempe

manadsmote_2016_04_05

Camilla och Björn från Söderhamns KK Foto: Ellinor Kempe

Några tips från Söderhamns Kameraklubb

Före den monokroma redovisningen hade vi fikat och minglat. Efter den berättade Björn och Camilla om verksamheten i Söderhamns Kameraklubb. Klubben har ungefär hälften så många medlemmar som vår klubb, men verksamheten är livlig. Man har möten två gånger i månaden med tävlingar, månadens bild och olika teman. Bland annat kan medlemmar lägga förslag på teman i en burk och de som vill ha en utmaning lägger en lapp med sitt namn i en annan burk. Den vars namn blir draget får sedan dra sin temalapp och ska genomföra det föreslagna temat, vare sig hen tycker om temat eller inte. Klubben har bildkvällar, där de för närvarande studerar Göran Segeholms bok ”Konsten att ta vinnande bilder”.  De gör även utflykter och årets vårutflykt går till RIFO-träffen i Bollnäs 7 maj. Klubbens nyhetsblad Reflexen kan läsas på nätet och vi inbjuds också att vara med när Anders Petersén kommer till Söderhamns Teater 22 april klockan 19.00. Läs mer på hemsidan www.soderhamnskameraklubb.se. Björn tipsade om och rekommenderade den distansutbildning som han just nu läser på Karlstads universitet i ämnet ”Fotografins filosofi”.

Söderhamns Kameraklubb hade verkligen gjort ett bra jobb med bedömningen av vår­täv­ling­ens bilder och deras kommentarer vid redovisningen var utförliga, välformulerade och roliga. Christer tackade dem för arbetet.

Månadens bild och RIFO

Vi tittade på ännu fler bilder, ett drygt tiotal inlämnade månadsbilder med mångskiftande motiv, allt från hackspettar till Nordman.

Hans Friskberg hade lämnat in en Canon Extender EF 1.4x till försäljning på klubbens bytesmarknad.

Christer berättade slutligen att tre av klubbens medlemmar finns med i RIFO:s förteckning över antagna fotografer till Riksfotoutställningen 2016. Det är Annica Westerlund, Johnny Lindgren och Åsa Granlöf.

/Christina

Share

Månadsmöte november med årsmöte 2015

Så var det då dags för det sista månadsmötet på klubbens brutna verksamhets- och räkenskapsår. Innehållet för dagen var årsmötesförhandlingar och redovisning av klubbens interna hösttävling. Innan mötet hade en imponerande samling påsiktsbilder lagts ut för beskådan på bord i lokalen.

Påsiktsbilder i Hösttävlingen 2015. Foto: Henrik Muskos

Påsiktsbilder i Hösttävlingen 2015. Foto: Henrik Muskos

nov_2015_tavlingsbilder2

Foto: Henrik Muskos

nov_2015_tavlingsbilder1

Foto: Henrik Muskos

Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och drog igång årsmötet. Till årsmötesordförande valdes Håkan Sislegård och till sekreterare Johnny Lindgren. Till justerare valdes Thomas Granfeldt.

Ett urval av beslut och val:
Till styrelsens ordförande för ett år nyvaldes Christer Hägglund
Till styrelseledamöter för en period om två år omvaldes Johnny Lindgren och Tomas Hellström
Till styrelsesuppleanter omvaldes Åsa Granlöf och nyvaldes Tina Barreby
Till revisor omvaldes Patrik Jonasson med suppleant Jan Lundstedt
Till valberedning omvaldes Göran Källberg och Per-Erik Lindbäck, med Göran som sammankallande.
Revisions- och verksamhetsberättelser föredrogs och godkändes, och likaså budget för kommande verksamhetsår. Klubbmedlemmar som önskar ta del av protokollet kan kontakta styrelsen.

nov_2015_avtackning

Delar av styrelsen avtackar Håkan Sislegård efter 7 år som ordförande. Foto: Henrik Muskos

Årsmötetsförhandlingarna var snabbt avklarade och vi kunde gå in på det verkligt spännande för kvällen, redovisningen av klubbens hösttävling. Totalt hade det lämnats in drygt 110 bilder för bedömning, drygt 30 i monokrom påsikt, drygt 30 i färg påsikt och drygt 40 i digitalklassen. Domare var Åsa Ulander, som till vardags är ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Sundsvalls Kommun. Åsa började med att berätta lite om Sundsvalls rika föreningsliv och vad Kultur- och fritidsnämnden gör för att underlätta för alla dessa. Hon fortsatte med att erkänna att uppgiften att vara domare i tävlingen var något större än hon hade räknat med, men tyckte att det varit både roligt och givande.

nov_2015_domare

Domaren Åsa Ulander under sin redovisning av Hösttävlingen. Foto: Henrik Muskos

Resultatet i detalj för hösttävlingen återkommer vi till och kommer också att visa upp placerade bilder i respektive klass.

I slutet av verksamhetsåret räknas tävlingsresultaten i klubbens interna tävlingar samman och en klubbmästare utses. I år blev det Annica Westerlund som genom fina resultat i samtliga tävlingar tog hem slutresultatet. Ett stort grattis Annica!

nov_2015_lias_diplom

Lia Jacobi skördade framgångar i alla tre klasserna. Imponerande! Foto: Henrik Muskos

nov_2015_klubbmastare

Klubbmästare 2015, Annica Westerlund. Foto: Henrik Muskos

Efter tävlingsredovisningen, som avbröts mitt i för lite fika, var det några månadsbilder, där bland annat två av klubbens astrofotografer Fredrik Karlsson och Thomas Granfeldt visade upp bilder på månen respektive plejaderna.

nov_2015_fika2

Fika och samvaro. Foto: Henrik Muskos

nov_2015_fika1

Foto: Henrik Muskos

Väl mött igen om en månad, och innan dess har vi förhoppningsvis hunnit ha en workshop i studioljus.

nov_2015_alla_vinnare

Samtliga vinnare i Hösttävlingen 2015. Övre raden fr v Lia Jacobi, Urban Rundblom, domaren Åsa Ulander, Björn Wiklund, Christina Lindqvist. Nedre raden fr v Lennart Westerlund, klubbmästaren Annica Westerlund. Foto: Henrik Muskos

/Christer Hägglund

Share

Månadsmöte oktober 2015

Dags för månadsmöte igen, den här gången med inlämning till klubbens interna hösttävling. Hösttävlingen avgörs i tre klasser, klass A monokrom påsiktsbild, klass C färg påsiktsbild och klass D digitalbild. Många bilder kom in till tävlingen i vanlig ordning och dessa samlades ihop för att med ordförande Håkans försorg transporteras till domaren.

Förutom inlämning var det dags för ett nytt inslag denna gång, ”Hur gjorde jag min bild?”. Medlemmar i klubben har flera gånger deltagit framgångsrikt i tävlingar som Riksfotoutställningen, Rifo, och distriktets fototävling Difo. Under den här programpunkten visar en medlem upp en bild som placerat sig bra i en tävling och berättar om hur bilden kom till och hur den redigerats. Först ut var Johnny Lindgren, som berättade om en bild som placerade sig i Rifo för ett par år sedan. Ett riktigt fint porträtt på en flicka. En mycket intressant programpunkt som kommer att återkomma framöver. Missa inte den!

Därefter var det dags för fika och bilder från vår höstutflykt till Merlo slott. Denna fantastiska byggnad som man kan besöka många gånger och hitta nya saker att se. Ett stort tack återigen till Monica Jonsson på Merlo som ställde upp och visade oss huset. Ett tjugotal bilder visades, där Ingrids bilder stack ut lite som visade fotografer i arbete snarare än motiv från utflyktsmålet. Roligt att se!

En annan sak som var rolig att se var Björn Wiklunds bilder från ett möte med fotoklubben någon gång på 1980-talet. Roligt att se vissa kända ansikten och andra okända och hur kläder och frisyrer förändrats under årens lopp.

Som avslutning tittade vi på ett antal kritikerbilder, där medlemmarna lämnar in bilder för att få kritik på vad som går att göra bättre. En god diskussion kring flera av bilderna där åsikterna ibland gick isär om vad och hur bilden kunde förbättras.

/Christer Hägglund

Visning av placerade bilder i Rifo 2015. Till vänster två av klubbens meriterade fotografer Björn Wiklund och Ivan Sköld.

Visning av placerade bilder i Rifo 2015. Till vänster två av klubbens meriterade fotografer Björn Wiklund och Ivan Sköld. Foto: Henrik Muskos

Diskussion kring bilder

Diskussion kring bilder. Foto: Henrik Muskos

Fika, här tre av klubbens mest meriterade fotografer, fr v Annica Westerlund, Lennart Westerlund och Urban Rundblom

Fika, här tre av klubbens mest meriterade fotografer, fr v Annica Westerlund, Lennart Westerlund och Urban Rundblom. Foto: Henrik Muskos

Share

En lyckad höstutflykt

Måndagen den 14 september var klubben på höstutflykt på vackra Merlo slott i Timrå. Slottet byggdes 1881-82 som sommarresidens åt träpatronen Fredrik Bünsow, då denne med familj precis flyttat till Stockholm efter att ha bott i Sundsvall. Bünsow ville dock vara nära verksamheten under sommaren när aktiviteten var som störst och Merlo uppfördes därför i närheten av Skönviks såg. När Fredrik Bünsow dog 1897 var han Sveriges rikaste man, och endast dödsboet efter Alfred Nobel hade större medel.

Höstutflykten var välbesökt och inleddes med en kort information av Monica Jonsson, arkivchef på SCA. Därefter fick vi gå runt fritt i de öppna delarna av huset och även besöka något ställe som normalt sett inte visas upp på de populära sommarvisningarna.

Motiven var många och tiden flydde undan snabbt, men av det vi sett hittills blev det många intressanta bilder.

Sundsvalls Fotoklubb vill rikta ett varmt tack till Monica Jonsson som tog sig tid för vårt besök!

Nästa tillfälle för den som vill umgås med kamera i hand blir en workshop i studiofotografering den 15 november. Mer om detta senare.

/Christer Hägglund

Share