Styrelsemöte och projektmöte för Rifo

Som vi tidigare har berättat så har Sundsvalls Fotoklubb fått äran att arrangera Riksfotoutställningen, eller Rifo som den ofta kallas, 2018. Det är ett ganska stort arrangemang med många olika delar så vi har hela tiden haft tanken att sparka igång i tid. Dels för att inte drunkna under arbetsbördan i slutet av projektet, men också för att kunna använda oss av alla medlemmars speciella kompetenser och omfattande kontaktnät. 15 personer kom till första träffen, som hölls den 10 oktober i omedelbar anslutning till styrelsemötet. En bra uppslutning tycker vi, dessutom hade vi fyra medlemmar som anmälde intresse av att hjälpa till men som inte kunde komma just den här dagen. Vi presenterade vår projektledare Tina Barreby och började diskutera hur vi skulle komma igång. Ett mycket trevligt och givande möte och extra roligt tyckte vi det var att återse gamle medlemmen Rolf, som inte haft så mycket tid för klubben senaste tiden.

Styrelsemötet gick i gamla normala hjulspår, i uttryckets positiva mening. Vi var samtliga på plats denna dag, vilket var ett tag sedan. Mycket glädjande.

Efter planering av aktiviteter för novembermötet, som också är årsmöte, och decembermötet med julfika så diskuterades även workshopgruppen. Efter förra styrelsemötet bad vi på månadsmötet om lite aktivitet i workshopgruppen. Fredrik Karlsson svarade på uppropet och bjöd några dagar senare in till workshop i mörkerfotografering. Eftersom vädret spelar mycket stor roll vid den här typen av fotografering så kommer workshopen att äga rum någon gång mellan 22 oktober och 6 november. Fredrik har information om när och hur det bestäms. Mycket glädjande att se!

Kritikerbilden är en punkt på agendan som vi har jobbat med till och från under flera år. Vi känner att det är svårt att få kritiken att fungera på ett bra sätt, trots ihärdiga försök. Styrelsen har därför beslutat att pausa kritikerbild i dess nuvarande form ett tag, och vi ska istället försöka titta mer på andras bilder och lära oss bra former av kritik. Det kan vara lättare när den som kritiseras inte lyssnar och är en någon som man har en personlig relation till.

Arbetet med klubbens medlemskort är omfattande och tidsödande. Vår sekreterare Johnny har mycket på sitt bord nu och måste avlastas. Styrelsen beslutade därför att vi inte trycker namn och klubblogotyp på årets medlemskort. Alla kommer att erbjudas ett medlemskort och alla som vill kommer att få ett, som man själv fyller i sitt namn på.

På återhörande kamrater!

/Christer

 

Share

Oktobermöte med redovisning av minimaran

Trettio personer hade kommit till medlemsmötet måndag 3 oktober. Jag undrar vilka andra föreningar som kan skryta med sådan uppslutning…

RIFO i Sundsvall 2018

Christer hälsade alla välkomna och inledde med att påminna om att arbetet inför klubbens arrangemang av RIFO våren 2018 börjar nu. Vid styrelsemötet 10 oktober kommer projektgruppen att ta itu med den första arbetsuppgiften, att göra den presentation av Sundsvall som ska visas på RIFO i Uddevalla våren 2017. Det kommer att behövas insatser i grupper med olika ansvarsområden. Tina är projektledare och det är bara att anmäla intresse till henne om man vill och kan delta i arbetet.

Foto: Ellinor Kempe

Thomas började mötet med att vara fikasugen. Foto: Ellinor Kempe

Information av olika slag

En av dagens huvudpunkter var inlämning av bilder till klubbens hösttävling.

Foto: Ellinor Kempe

Urban, Henrik och Lia betraktar påsiktsbilder som lämnats in till klubbens hösttävling. Foto: Ellinor Kempe

Henrik berättade att utställningsplatserna i biblioteket i Kulturmagasinet som vanligt behöver varieras med nya bilder. Just nu räknar han dock med att fylla platserna med bilder från den nyligen genomförda minifotomaran. Ingen av deltagarna i maran har något emot att få sina bilder exponerade på biblioteket.

Urban och Annica har båda fått bilder uppmärksammade sedan sist. Urban hade vunnit Nordiska Fotoklubbens guldmedalj med en gruppbild och fått den publicerad i deras årsbok och Annica hade fått en bild publicerad i galleriet på sidan 1X.com. Grattis båda två!

Någon påminde om en inbjudan som har kommit till klubben från RSF om att delta i en klubbtävling, där klubben ska representeras med tio bilder. Ingen på mötet hade fördjupat sig i denna fråga, men Christer lovade undersöka hur en uttagning av bilder i så fall skulle gå till.

Lyckad minimara

Minimaran den 24 september var en rolig tävling. Nio fotografer deltog: Janne, Lia, Patrik, Henrik, Andreas, Gert, Markus, Dennis och Gunnar. Deras uppgift var att fota sex bilder på tre timmar. De fick kännedom om två teman i taget, klockan 12.00, 13.00 och 14.00. Klockan 15.00 skulle minneskortet med sex bilder i rätt ordning lämnas in för bedömning.

Juryn bestod av tre fotokunniga personer utan koppling till klubben: Annika i Ängelholm, Björn i Söderhamn och Viktor i Sundsvall. Juryn presenterades med bild och ett urval av deras egna fotografiska produktion. De tre poängsatte fem bilder per tema och den sammanlagda poängen gav rangordningen mellan fotograferna. Glädjande var att alla tävlingsdeltagare fick poäng. Här redovisas segrarna i vart och ett av de sex temana:

  1. Linjer – Lia, Henrik och Gert hamnade alla på samma poäng
  2. I vått och torrt – Henrik
  3. Selfie – Henrik
  4. Lugn och ro – Markus
  5. Vissen – Patrik
  6. Lycka – Gert
manadsmote_2016-10_02

Vinnaren i klubbens första minifotomara, Henrik Muskos! Foto: Ellinor Kempe

Sammanräkningen av alla poäng gjorde Henrik till segrare. Gert kom på andra plats och Lia blev trea. Grattis alla till en väl genomförd tävling! Eftersom både deltagarna och vi som tog del av redovisningen tyckte att detta var roligt, lovade styrelsen att tävlingsformen återkommer i framtiden, på något vis.

Månads- och kritikerbilder

Efter gott fika med bulle och mingel var det dags för månadsbilderna. Tolv personer hade lämnat in varierande och bra bilder. Vi fick se ett förfallet sjukhus i Kramfors, vintergatans stjärnor, broar och bebyggelse i Röros, Sundsvallsbrons insida, blå folkracebil på villovägar, linjer, blommor, stenar, student med hund, en morgonbild från Kungliga huvudstaden och en professionell fotomodell som poserade.

De sju inlämnade kritikerbilderna ledde till en del lärorika resonemang om bildbeskärningar, artbestämning och hantering av lager.

Foto: Ellinor Kempe

Vår yngste deltagare Dennis, kanske berättar han för någon om framgångarna i minifotomaran. Riktigt bra jobbat Dennis! Foto: Ellinor Kempe

Slutligen tipsade Ellinor om en fotoutflykt till Indalsälvens delta lördag 8 oktober. Vi fick också veta att Västanåfallet enligt tradition varit ljussatt en kväll i september, men också att solen lyser naturligt på fallet på morgonen. Christer avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Foto: Ellinor Kempe

”Nu ska den ”!#¤¤#% flaskan UPP” Foto: Ellinor Kempe

Vid pennan,

Christina

 

 

Share

Minifotomaraton

Årets höstutflykt fick en ny skepnad och blev till Sundsvalls minifotomaraton. Starten gick den 24:e september klockan 12 från Kulturmagasinet med nio modiga deltagare i åldern 16 till… (ja, vi behöver inte gissa ålder) som med dagens två första teman gav sig ut på stadens gator. Klockan ett möttes vi upp vid Gamla Kyrkan, åt lite choklad och småpratade innan två ytterligare teman delades ut. Vid klockan två droppade deltagarna in en efter en i depåstoppet vid Folkets park, åt lite mer choklad, minglade och fick dagens två sista teman. Klockan tre lämnades minneskorten med endast sex bilder i rätt tema-ordning in till Christer som laddade upp bilderna för vidare distribution till juryn.

Humöret på deltagarna var på topp, kreativiteten flödade och vädret lagom ljusgrått. Tävlingsledningens oro kring tiden var obefogad, alla (utom en deltagare som nyttjade tiden till max) kom till utsatt plats i god tid.

Utvärderingen visade på nöjda deltagare där i stort sett samtliga gett arrangemanget full pott och många fina kommentarer. De allra flesta var nöjda med upplägget 6 teman under tre timmar medan några få gärna sett en längre mara med fler utmaningar.

Vi i tävlingsledningen hade också jättekul och ser gärna att arrangemanget återkommer. Den här första tävlingen fick bli ett litet test men i en kommande tävling kan vi bjuda in fler deltagare och göra lite mer reklam för Sundsvalls fotoklubb.

Stort tack till alla fantastiska deltagare!

Tina Barreby

Share