Konstituerande styrelsemöte, november

Johnny L Porträtt

Johnny

Andra måndagen i månaden betyder styrelsemöte. Det här var ett styrelsemöte som började lite annorlunda. Anledningen till detta var att vi bestämt oss för att göra slag i saken, att äntligen fotografera styrelsemedlemmarna för att presenteras på hemsidan. Det var klubbmästaren Johnny som fick hålla i kameran och resultatet får ni se på hemsidan inom kort.

Därefter var det så dags för lite mera normala mötespunkter. Håkan förklarade mötet öppnat och hälsade samtidigt vår nya styrelsemedlem Åsa Granlöf extra välkommen till mötet. Därefter skulle styrelsen konstitueras och den ser ut såhär:

Håkan Sisslegård, ordförande (vald på årsmötet)
Tomas Hellström, v ordförande
Johnny Lindgren, sekreterare
Ulf Winhagen, kassör
Henrik Muskos, ledamot
Åsa Granlöf, suppleant
Christer Hägglund, suppleant

När det gäller ansvarsområden utöver detta så fortsätter Tomas att ha ett övergripande ansvar över klubbens internetnärvaro, dvs hemsidan, Facebook-sidan och Fotosidan. Det redaktionella innehållet hjälps vi åt med som tidigare. Henrik ansvarar för klubbens utställningar på biblioteket och Fotoaffärn. Christer fixar fika till månadsmötena.

En genomgång av återstående punkter sedan tidigare möte, genomgång av post och aktuella ekonomiska transaktioner gick vi igenom vad som är aktuellt på klubbens olika hemsidor. En nyhet är en tävling som kommer att genomföras på Facebook-sidan. Mer om det om några dagar. Henrik berättade om aktuella utställningar. Göte och Anita Bengtssons bilder hänger på biblioteket och bilderna på Fotoaffären bör bytas.

Är du intresserad av att hänga en utställning på biblioteket? Hör av dig till Henrik Muskos och diskutera när det skulle passa. Och skicka in bilder som vi kan visa i tv:n i skyltfönstret på Fotoaffärn. Det och bilderna vi har i Sundsvalls Tidning är våra ansikten utåt.

Sedan var det diskussion om innehållet på månadsmötena i december och januari. Här sprutade idéerna fram och frågan är nog snarast hur vi ska hinna med något annat än fotoklubben om vi ska genomföra alla idéer. Vissa behöver finslipning men kommer att komma er medlemmar till del på ett eller annat sätt.

Vi diskuterade också två förslag som kommit in från en medlem. Det är jättebra när ni delar med er av era idéer på vad ni vill att vi ska göra på månadsmötena. Förslagen denna gång var att vi i förväg bestämmer ett tema på ett månadsmöte, där de flesta aktiviteterna går i temats tecken och där vi kanske tar in och lyssnar på en föreläsare som lär oss något intressant, och att en punkt ”Ordet är fritt” införs. Där kan den som vill ta upp olika saker, fråga om förtydliganden, eller i stort sett vad som helst.

Vi i styrelsen vill också påminna om och uppmuntra till det spontana. Ta chansen att ta med dig utrustning och visa under fikapausen, ta med dig en laptop och kör bildspel, visa hur du knypplar dina egna kameraremmar eller vad som helst, så länge det ryms inom klubbens verksamhet och inte väcker anstöt.

Välkomna på månadsmötet i december, där vi äter julfika, tittar på temabild: skrynkligt (max 2 per person) och kör Bilderlådan. I Bilderlådan deltar man med max 3 bilder per person, där det kostar 5 kr per bild att delta. En bild ställs mot en annan, den ena åker ut den andra går vidare. Till slut återstår en vinnare. Månadens bild och kritikerbild (max 1 bild per person och kategori) i mån av tid.

kopochsalj

Prylmarknad

februarimote_2

Teknikdiskussion

novembermotet_8

Gömslediskussion

Share

Hösttävlingen 2014, placerade bilder i klass A

Placerade bilder i klass A, monokroma bilder påsikt, i Sundsvalls Fotoklubbs hösttävling 2014. Notera att bildernas placering pga poängberäkningen i hösttävlingen skiljer sig från tävlingsresultatet. Detta pga att placeringen i tävlingen grundar sig på den totala poängen man får för placerade bilder och inlämnade bilder.

© Respektive fotograf

1_johnny_lindgren_klassAkopia_02

Plats 1, Johnny Lindgren

2_Urban Rundblom A 01

Plats 2, Urban Rundblom

3_IvanS02

Plats 3, Ivan Sköld

4_Hans_Gälldin_Monokrom1

Plats 4, Hans Gälldin

5_IvanS01

Plats 5, Ivan Sköld

6_IvanS03

Plats 6, Ivan Sköld

7_Goran_K_A_3

Plats 7, Göran Källberg

8_Björn W 3 påsikt

Plats 8, Björn Wiklund

9_Hans_Gälldin_Monokrom3

Plats 9, Hans Gälldin

10_AnetteLissenSjödinSVART3

Plats 10, Anette Lissen Sjödin

Share

Novembermöte med årsmöte

Dags igen för månadsmöte och den här gången tillika med årsmötesförhandlingar. Ett år går fort och nu var det dags igen att gå igenom den formalia som krävs för att hålla en förening igång. Här följer ett urval. Ordförande Håkan hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Mötet befanns vara behörigen utlyst och dagordningen godkändes. Sittande ordförande valdes till mötesordförande och Johnny Lindgren valdes att föra protokoll. Inge Larsson utsågs till att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Styrelsens förslag till årsberättelse, som skickats ut tillsammans med kallelsen, lästes upp och godkändes. Det har varit ett bra fotoår för klubben och vi har haft välbesökta möten och utflykter och haft framgångar i tävlingar på distrikts- och riksnivå. Den ekonomiska redovisningen följde där kassören Ulf Winhagen presenterade balans- och resultaträkning samt revisionsberättelsen. Därefter kunde mötet ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

arsmote_2014_anette_lissen_sjodin

Anette Lissen Sjödin avtackades

Under avdelningen val omvaldes Håkan Sislegård till ordförande för ett år. Henrik Muskos och Ulf Winhagen omvaldes som ledamöter för två år. Christer Hägglund omvaldes som styrelsesuppleant och som ny i styrelsen invaldes som suppleant Åsa Granlöf, båda för en period av ett år. Anette Lissen Sjödin lämnar styrelsen på egen begäran och vi vill från styrelsens och klubbens sida framföra vårt varma tack till Anette för dina insatser under åren i styrelsen! Det innebär att styrelsen för 2015 ser ut som följer:

Håkan Sislegård, ordförande
Tomas Hellström, vice ordförande
Johnny Lindgren, sekreterare
Ulf Winhagen, kassör
Henrik Muskos, ledamot
Åsa Granlöf, suppleant
Christer Hägglund, suppleant

Som valberedning omvaldes Göran Källberg och Per-Erik Lindbäck, båda för ett år. Som revisor omvaldes Patrik Jonasson och revisorssuppleant Jan Lundstedt.

Den medlem som vill ta del av protokollet kan kontakta någon i styrelsen.

Förutom årsmötesförhandlingar så innebär novembermötet också redovisning av hösttävlingen. Årets domare var fotoklassen på Sundsvalls Konstskola, med läraren Svanthe Harström. I hösttävlingen är poängberäkningen lite speciell och man får poäng dels för placerade bilder, men även för alla bilder man lämnat in. Därför är det inte så säkert att den som tagit bilden som juryn eller domaren placerat som etta även vinner tävlingen. Det som redovisas nedan är vinnarna i respektive klass. Placeringsordningen för bilderna kommer att presenteras för klassvis senare.

I klass A, monokrom påsiktsbild blev resultatet:
1. Ivan Sköld
2. Johnny Lindgren
3. Hans Gälldin

I klass B, färg påsiktsbild:
1. Urban Rundblom
2. Hans Gälldin
3. Annica Westerlund

Och till sist i klass D, digital bild:
1. Urban Rundblom
2. Johnny Lindgren
3. Tony Rundström

Foto: Christer Hägglund

Vinnarna i Hösttävlingen 2014. Fr v Urban Rundblom, Johnny Lindgren, Annica Westerlund och Ivan Sköld. Saknas på bilden gör Hans Gälldin och Tony Rundström.

arsmote_2014_johnny

Johnny Lindgren, klubbmästare 2014, med den åtråvärda plaketten

Till klubbmästare 2014 utsågs Johnny Lindgren. Grattis Johnny! Klubbmästaren utses genom att lägga ihop resultaten från årets interna klubbtävlingar.

Titta gärna in här på hemsidan om några dagar igen. Då visar vi alla tio placerade bilder i de tre olika klasserna.

Och du! Du kommer väl på decembermötet? Då äter vi lussebullar, pepparkakor och julgodis. Och tittar på bilder såklart. Välkomna då!

Share